1. #1

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  Temel Kavramlar İleri Düzey Sorular ve Çözümleri

  Soru - 1)
  y=
  x²+6x+10
  x+2  olduğuna göre, y nin alabileceği farklı pozitif tam sayı değerleri kaç tanedir?(0,1,2,3,4)

  Çözüm - 1)
  y=
  x²+6x+10
  x+2
  =
  x²+4x+4+2x+4+2
  x+2
  =
  (x+2)²+2(x+2)+2
  x+2
  =x+2+2+
  2
  x+2
  =x+4
  2
  x+2  y nin ve x in tamsayı olduğu soruda verilmiş. O halde y nin tam sayı çıkması için 2/(x+2) ifadesinin tam sayı olması gerekir. O halde paydadaki x+2, ikinin tam böleni olmalıdır.

  x+2'nin alabileceği değerler ; 2,-2,1,-1'dir.
  x'in değerleri ; 0,-4,-1,-3'tür.

  x= 0 ---> y= 5
  x= -4 ---> y= -1
  x=-1 ---> y= 5
  x=-3 ---> y=-1

  y : {-1,5} fakat -1∉Z⁺ o halde; y : {5} s(y)=1 tanedir.

  Soru - 2)
  a ve b pozitif tamsayılardır.
  3a+5b=105
  olduğuna göre 8a+5b nin en büyük değeri kaçtır?(200,214,235,255,310)

  Çözüm - 2)
  İstenen ifadede (8a+5b) a değeri b ye göre büyük seçilmelidir. Çünkü büyük değer; büyük değer ile çarpıldığında daha hızlı büyüyecektir.
  a nın maximum değeri 35 tir. Ancak a değerinin 35 olarak aldığımızda b=0 olacaktır. Fakat soru bize pozitif tamsayı demiş. O halde 5b yi de göz önünde bulundurarak bir küçük değeri vermeliyiz. O da 35-5'ten 30 olacaktır.(a; 5in katı olmalı. Çünkü 5b ile 3a toplandığında 5 in katı elde ediliyor.)

  3a+5b=105=90+15
  3a=90 ---> a=30
  5b=15 ---> b=3

  8a+5b=8.30+5.3=240+15=255 olarak bulunur.

  Soru - 3)
  x ve y doğal sayılardır.
  69.59+x=y4
  olduğuna göre, x+y'nin en küçük değeri kaçtır?(17,21,29,33,37)

  Çözüm - 3)
  Aman deyim 69.59'u çarpmayın.
  69.59+x=(64+5).(64-5)+x=64²-5²+x=8⁴-25+x=y⁴
  En küçük değer istendiği için x=25 diyerek; elde edilen tam 4. kuvvetli ifadeyi bozmamış olur ve y nin değerini azaltmış oluruz.
  x=25 ise 8⁴=y⁴ ---> y=8
  x+y=25+8=33 bulunur.

  Soru - 4)
  x,y,z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
  x+y.z=10
  olduğuna göre, x.y+z ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?(26,25,24,22,20)

  Çözüm - 4)
  İstenen ifadede x.y+z gibi bir ifade var. En büyük değer istendiği için x ile y ye olabildiğince büyük ve birbirine yakın değerler verilmeli.
  x=6
  y=4
  z=1
  olarak seçilirse 6.4+1=25 olarak bulunur.

  Soru - 5)
  a,b,c birer tamsayı olmak üzere,
  b²-a<c
  olduğuna göre, a+b+c toplamı en az kaçtır?(0,1,2,3,4)

  Çözüm - 5)
  Toplamın en az değeri aranıyor. b²≥0 olacağından 0 nın olabildiğince küçük seçilmesi lazım ki; c de ona göre en küçük değeri alabilsin. Sıfır değerine yakın tamsayılar arasında dolaşılmalı.
  b=-1 a=1 c=1 için minimum değer bulunur.
  a+b+c=1-1+1=1

  Soru - 6)
  x,y,z sırasıyla ardışık çift sayılar ve y≠0 olmak üzere,
  (x+y+z)²
  xy+yz+xz+4  işleminin sonucu kaçtır?(1,2,3,4,5)

  Çözüm - 6)
  Çoğu kişi y için x+2, z için x+4 diyerek tek değişkene indiriyordur.Fakat öyle biraz uzun olabilir. x=y-2, z=y+2 dense daha iyi olur.
  x=y-2
  y
  z=y+2 için işlem yapılırsa;
  (x+y+z)²
  xy+yz+xz+4
  =
  (y-2+y+y+2)²
  (y-2).y+y(y+2)+(y-2)(y+2)+4
  =
  (3y)²
  y²-2y+y²+2y+y²-2²+4
  =
  9y²
  3y²
  =3'tür.
  Soru - 7)
  a<b<c olmak üzere;
  2a+5b+10c<103
  olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?(4,5,6,7,8)

  Çözüm - 7)
  Soru biza a,b,c nin sayı kümesinin vermediği için a,b,c bütün sayılar olabilir. a değerinin en büyük değeri arandığı için b ve c reel sayı olduğundan a nın çok çok yakınında bir sayı olabilir. O halde b ve c yi a ya eşit gibi varsayalım.
  2a+5a+10a<103
  17a<103
  a<6,...
  En büyük tam sayı değeri istendiği için (a)max=6 bulunur.

  Soru - 8)
  n bir doğal sayı olmak üzere, 6 dan (4n+2) ye kadar olan çift sayıların toplamından , 2 den (4n+6) ya kadar olan çift sayıların toplamı çıkarıldığında sonuç -272 oluyor.
  Buna göre, n kaçtır?(32,33,34,35,36)
  Çözüm - 8)
  6+8+10+...+4n+2
  2+4+6+8+10+...+4n+2+4n+4+4n+6
  -_____________________________
  -2-4-8n-10=-272
  -8n-16=-272
  8n=256
  n=32

  Soru - 9)
  n.(-2)-m<0
  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

  A) n negatif ise m pozitif çift sayıdır.
  B) n pozitif ise m negatif çift sayıdır.
  C) n negatif ise m negatif çift sayıdır.
  D) m tek sayı ise n pozitif tek sayıdır.
  E) m çift sayı ise n negatif tek sayıdır.

  Çözüm - 9)
  n ile (-2)-m ters işaretli olmalı ki çarpımlarının değeri <0 olsun.
  (-2)-m=
  1
  (-2)+m
  olacağından m tek için ifade negatif, m çift için ifade pozitif olur.  m=Tek ise n=Pozitif
  m=Çift ise n=Negatif
  İlk ifade D seçeneğinde vardır.

  Soru - 10)
  a,b,c birbirinden farklı negatif tamsayılar olmak üzere;
  6
  a
  +
  8
  b
  +
  9
  c  ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?(-23,-15,-13,-5,-3)

  Çözüm - 10)
  Negatif sayılar ve en küçük değer istendiği için en büyük pozitif değerleri bulup eksilisini almalıyız. a,b,c nin üçü de payda da O halde bize bu sayıların en büyük değerleri lazım. O da pay kısmındaki ifadelerin en büyük pozitif bölenleri; yani kendileridir. Bir de -1 ile çarpacaktık. O halde a,b,c değerleri;
  a=-6, b=-8, c=-9
  a+b+c=-6-8-9=-15

  Soru - 11)
  x,y ve (z+1) aralarında asal sayılardır.
  x.y.(z+1)=54
  olduğuna göre, x+y+z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?(12,13,14,16,17)

  Çözüm - 11)
  Aralarında asallıktan söz ediliyorsa bu sayılar tam sayılardır. O halde 54'ü çarpanlara ayırır, birbirine yakın değerleri x,y,z+1 e vererek toplamın en az değeri bulunur.
  54=9.6=2.3.9
  x=2,y=3,z=8(z+1=9 --> z=8)
  x+y+z=2+3+8=13 olarak bulunur.

  Soru - 12)
  ab, -b, c3 negatif tek sayılardır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitif tek sayıdır?
  A) a.b+c
  B) a.c+b.a
  C) a.b.c
  D) (a.b+1)/c
  E) a.b.c-3

  Çözüm - 12)
  -b negatif tek sayı ise; b pozitif tek sayıdır. ab için b pozitif tek sayı ise; b aynı zamanda sayma sayısı olduğu için yokmuş gibi düşünülür a buradan tek bulunur. İşareti ise üs tek olduğu için negatif elde etmek için a da negatif olmalı. O halde a negatif tek sayıdır. c3 için 3 sayma sayısı olduğu için yokmuş gibi düşünülür. c buradan negatif tek olmalı.
  a=-T, b=+T, c=-T
  a.b.c=+T | Yanıt : C

  Soru - 13)
  x ve y birer tamsayı olmak üzere;
  x2+y2≤10 koşulunu sağlayan kaç farklı (x,y) ikilisi vardır?(35,36,37,40,43)

  Çözüm - 13)
  x=0 için y={-3,-2,-1,0,1,2,3} ---> 7 tane ikili
  x=1 için y={-3,-2,-1,0,1,2,3} ---> 7 tane ikili
  x=-1 için y={-3,-2,-1,0,1,2,3} ---> 7 tane ikili
  x=2 için y={-2,-1,0,1,2} ---> 5 tane ikili
  x=-2 için y={-2,-1,0,1,2} ---> 5 tane ikili
  x=3 için y={-1,0,1} ---> 3 tane ikili
  x=3 için y={-1,0,1} ---> 3 tane ikili

  7+7+7+5+5+3+3=21+10+6=37 tane ikili vardır.

  Soru - 14)
  x ve y doğal sayılardır.
  x+y+1-
  (x-y-1)!
  (x-2-y)!
  =42  olduğuna göre, y! sayısında kaç tane 3 çarpanı vardır?(10,9,8,7,6)

  Çözüm - 14)
  x+y+1-
  (x-y-1)!
  (x-2-y)!
  =
  (x-y-1).(x-y-2)!
  (x-2-y)!
  =(x+y+1)-(x-y-1)=42  x+y+1-x+y+1=42
  2y+2=42
  y=20

  y!=20!=3m.n
  m nin maksimum değeri;
  20/3=6
  6/2=2
  6+2=8 tane 3 çarpanı vardır.

  Soru - 15)
  1 den n ye kadar olan her tamsayı, kendi değeri adedine soldan sağa doğru yanyana yazılarak,
  A=1223334444...n
  şeklinde 28 basamaklı bir A sayısı oluşturuluyor.
  Buna göre n sayısı kaçtır?(9,8,7,6,5)
  Çözüm - 15)
  Basamak sayılarına bakıldığında 1 tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3 ,... devam ediyor. O halde;
  1+2+3+...+n=28 denilebilir.
  n.(n+1)=2.28
  n.(n+1)=7.8
  n=7 olarak bulunur.

  Soru - 16)
  a,b,c tamsayıdır.
  a=2b-5=3c+2
  a+b+c<120
  olduğuna göre, c en çok kaçtır?(12,15,19,21,22)

  Çözüm - 16)
  a ile b yi c cinsinden yazalım.
  a=3c+2
  b=
  3c+7
  2  a+b+c=3c+2+
  3c+7
  2
  +c Payda eşitlersen;  a+b+c=
  6c+4
  2
  +
  3c+7
  2
  +
  2c
  2
  <120  11c+11<240
  11c<229
  c en çok 19 olmalıdır.

  Soru - 17)
  a+b+c, a+d, a+e
  sayıları sırasıyla ardışık tamsayılardır.
  Buna göre, aşağıdakilerden daima çifttir?
  A)d-e
  B)b+c-d
  C)e-b-c
  D)a+c
  E)a+d+e

  Çözüm - 17)
  Ardışık sayılar ise;
  T,Ç,T
  Ç,T,Ç olmalıdır.

  a+e-(a+b+c)=T-T=Ç
  a+e-(a+b+c)=Ç-Ç=Ç

  a+e-a-b-c=e-b-c daima çifttir.(C)

  Soru - 18)
  x,y,z sırasıyla ardışık pozitif tam sayılardır.
  7.(x!+y!+z!)=8.8!
  olduğuna göre, x+y+z kaçtır?(15,21,24,27,30)

  Çözüm - 18)
  x,y,z pozitif ardışık ise; tek değişkene indirilirse;
  7.(x!+y.x!+z.y.x!)=8.8!
  7.x!.(1+y+yz)=8.8!
  7.x!.(1+(x+1)+(x+1).(x+2))=8.8!
  7.x!.(1+x+1+x²+2x+x+2)=8.8!
  7.x!.(x²+4x+4)=8.8!
  7.x!.(x+2)²=8.8.7.6!
  x!.(x+2)²=6!.(6+2)²
  x=6, y=7, z=8
  x+y+z=6+7+8=21

  Soru - 19)
  (a+4) ile (b-1) aralarında asal sayılardır.
  a+b-2
  5
  =
  a+1
  3  olduğuna göre, a+b kaçtır?(-5,-1,2,3,5)

  Çözüm - 19)
  İçler >< Dışlar çarpımı yapılırsa;
  3a+3b-6=5a+5
  2a=3b-11
  2a+8=3b-11+8
  2(a+4)=3(b-1)

  a+4=3
  a=-1

  b-1=2
  b=3

  a+b=-1+3=2 olarak bulunur.

  Soru - 20)
  1!.2!.3!. ... . 48! çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç tam kare olur?
  A)48! B)44! C)32! D)30! E)24!

  Çözüm - 20)
  1!.2!.3!. ... . 48! ifadesindeki çarpanlar ikili ikili gruplandırılırsa;
  (1!.2!).(3!.4!) ... . (47!.48!)
  (1!.2.1!).(3!.4.3!). ... .(47!.48.47!)
  ((1!)².2).((3!)².4). ... .((47!)².48)
  (1!)².(3!)². ... .(47!)².2.4.6. ... .48
  (1!)².(3!)². ... .(47!)².224.1.2.3. ... .24
  (1!)².(3!)². ... .(47!)².224.24!
  Tam kare olması için 24! ile çarpılmalı.
  (1!)².(3!)². ... .(47!)².224.24!.24!
  ...

 2. #2

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  1)

  Çözüm-1)
  Masa sayısı --> x olsun. Şimdi genel formül çıkarmak gerekecek.
  x tane masa birleşmeseydi 4x kişi masaların çevresine oturacaktı. Fakat masalar birleştiğinde bu sayıda bir azalma meydana gelir. Bu azalma masa sayısı ile doğru orantılıdır. 2 masayı birleştirmek için masaların 1 kenarı birleştirilir. 3 masa için 2, 7 masa için 6, n masa için n-1.(Eline bak. 5 parmak; 4 aralık). Bu birleşen kenarlar ayrılsa idi her kenara bir kişi yani toplamda iki kişi oturacaktı. Birleşince bu kadar kişi ayakta kalıyor. O halde fonksiyon;
  4.x-2(x-1) olacaktır.

  Soruda, k tane masa etrafına yerleştirilebilen sandalyelerin numaraları toplamı 351 olarak verilmiş. Sandalye numaraları dizisi 1 den başlayarak devam eden pozitif tamsayılar olduğu için sandalye sayısı şu şekil bulunur.
  1+2+3+...+n=351
  n(n+1)=2.351
  n.(n+1)=26.27
  n=26 | Bu sayı son sandalye numarasını; yani oturan kişi sayısını verir.

  Oturan kişi sayısı= 4.x-2(x-1) olduğunu bulmuştuk.

  26=4.k-2(k-1)
  26=4.k-2.k+2
  2.k=24
  k=12


  2)

  Çözüm-2)
  30 gibi küçük sayı ile genel formülleri çıkarmaya çalışalım.

  30 a kadar olan çift sayıların adedi;
  30-2
  2
  +1=15  Sayma çift sayılarında baştan 15. sayı;
  n.(n+1)
  2
  =15  n.(n+1)=30=5.6

  n=5

  30; n. yani 5. satırın son elemanıdır.

  n. satırın n. yani son elemanı = n.(n+1)

  n. satırın ilk elemanı ise (n-1). satırın son elemanının 2 fazlasıdır.

  n. satırın ilk elemanı = (n-1).(n-1+1)+2=n(n-1)+2

  426 ya yakın bir sayı seçelim; 420

  420=20.21 ---> 20. satırda. Fakat 426, +6 daha büyük o halde bir alt satırda (21. satır)olmalı.


  21. satırın ilk elemanı ile son elemanı bulunmalı;

  21. satırın ilk elemanı = 20.21+2=422
  21. satırın son elemanı= 21.22= 462

  21. satırdaki elemanlar 422,424,426, ... , 460,462

  A seçeneği bu değerler arasında yoktur.

  3)

  Çözüm-3)
  İlk üç hamlede rahatlıkla eksik sayılar bulunabiliyor. Açık mavi altıgende 4 ün sağındaki ya da 5 in altındaki komşu eşkenar üçgenlere 1 veya 6 nın gelmesi lazım. O halde ? ni içeren kırmızı altıgende 1,3,4,5,6 kullanılabilir. Bunların arasında 2 bulunmadığında ?=2 olmalıdır.

  4)

  Çözüm-4)
  1 ................ b --->1. satır
  b+1 ............2b --->2. satır
  2b+1 ..........3b --->3. satır
  3b+1 ..........4b --->4. satır


  Ardışık satırlardaki (3 ve 4) sayılardan yola çıkarak bir satırda kaç sütun var bulunabilir.

  17 sayısı 3. satır ise 2b+1 ile 3b arasındadır (dahil).

  2b+1≤ 17 ≤ 3b

  2b+1≤ 17
  2b≤ 16
  b≤ 8

  17 ≤ 3b
  5,..≤ b

  5,..≤ b ≤ 8

  b₁ ={6,7,8}


  29 sayısı 4. satırda ise 3b+1 ile 4b arasındadır (dahil).

  3b+1≤ 29 ≤ 4b

  3b+1≤ 29
  3b≤ 28
  b≤ 9,..

  29 ≤ 4b
  7,..≤ b

  7,..≤ b ≤ 9,..

  b₂ ={8,9}

  b₁∩b₂=8 | Sütun sayısı b=8'dir.

  8.8=64'tür. 65 son satırda ise 9 satırlıdır.

  Tablo;
  1,..............,8
  9,..............,16
  17,............,24
  ...................
  65,.............,72

  8. sütundaki sayılar ; 8,16,24,...,72

  Toplamları= 8+16+24+...+72

  (
  72-8
  8
  +1)(
  72+8
  2
  )=360  Kaynakça:http://www.bireyegitimyayinlari.com/kitaplar/ornek_sayfalar/KTP-1371449988/KTP-1372076698.jpg
  ...

 3. #3

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  eline koluna sağlık çok güzel olmuş
  Taş kırılır ,Tunç erir.Ama Türklük ebedidir.
  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Biyomedikal Mühendisliği

 4. #4

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite
  eline sağlık zahmet etmişsin.

 5. #5

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  11. sınıf
  Adam üşenmiyor yazıyor yahu
  Eline koluna sağlık,fevkalade güzel olmuş.

 6. #6

  Statü
  Grubu
  Site sahibi
  İş
  Matematik Öğretmeni
  Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.

Diğer çözümlü sorular için alttaki linkleri ziyaret ediniz


 

 • Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!
 • Benzer konular

  1. Yamuk 5 Soru( Orta ve İleri Düzey)
   Ebeci, bu konuyu "Ygs & Lys Matematik" forumunda açtı.
   : 3
   : 19 Eki 2014, 13:11
  2. Temel Kavramlar (İleri Eğitim Grb.)
   Furkan61, bu konuyu "Ygs & Lys Matematik" forumunda açtı.
   : 29
   : 01 Eki 2014, 07:33
  3. İntegral (ileri düzey)
   gizeeemm, bu konuyu "Özel matematik soruları" forumunda açtı.
   : 1
   : 11 May 2014, 21:31
  4. Temel Kavramlar Soruları Çözümleri (10 adet)
   duygu95, bu konuyu "Çözümlü Matematik Soruları" forumunda açtı.
   : 7
   : 10 Eyl 2012, 15:10
  5. Temel Kavramlar Soruları Çözümleri
   korkmazserkan, bu konuyu "Çözümlü Matematik Soruları" forumunda açtı.
   : 4
   : 08 Mar 2012, 21:33
  Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları