1. #1

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Diğer

  Sponsorlu Bağlantılar

  Genel tarih

  Bugün biraz fazla oldum biliyorum. Bugünlük son sorularım.

  S.1
  Yargı: Türkler İslamiyeti kor-umuş yaymış ve eserler vererek desteklemiştir.
  Buna göre Türklerin,
  1. Abbasi halifesini şii tehlikesinden kurtarmaları
  2. Harezmi,Burini,İbn-i Sina ve Gazali gibi bilim adamı yetiştirmeleri,
  3. Anadoluda İslamiyeti yaymaları
  faaliyetlerinden hangileri bu yargıyı desteklemektedir? (1-3 diye düşünüyorum ama cevap hepsiymiş)


  S.2

  Haçlı Seferleri sonucunda,
  1. birçok feodal beyin ölmesi
  2. merkezi krallıkların güçlenmesi
  3.bazı buluşların Avrupa'ya taşınması
  gelişmelerinden hangileri daha sonraki yıllar düşünüldüğünde Avrupalılar için olumlu olmuştur ?(Hepsi diye düşünüyorum ama cevap 3)


  S.3
  Sened-i ittifak demokratikleşme hareketi sayılabilir mi ?
  İnternetim yok

 2. #2

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  C-1)

  Sayende tarihi tekrar etmiş oldum. Ne iyi oldu.

  Halifeyi kurtarmaları islamiyeti koruduklarını gösterir. Anadoluda islamiyeti yaymaları ise zaten direk soruda isteneni ifade ediyor.

  Soru bize diyor ki,

  İslamiyeti kor-umuş yaymış ve eserler vererek desteklemiştir.

  Peki o zaman eser verecek olanlar kim ? Tabiki Türk-İslam dünyasının bilim adamları olacaktır. Bir Harezmi,Bir Burini, İbn-i Sina gibi kişiler zamanın bilim adamlarıydı aynı zamanda da dini yönden birçok çalışma yapmışlardır.

  Örneğin İbni Sina aynı zamanda bir filozoftur. Din felsefesi görüşü de aşağıdaki gibidir.

  İnancın aklı tamamladığını kabul eder , peygamberlere filozoflardan üstün değer verir

  Şu şekilde değerlendirebilriz.

  *İslamiyeti ko-rumak (I. ifade)
  *İslamiyeti yaymak (III. ifade)
  *Eser vermek (II. ifade)

 3. #3

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  C-2)


  Zaten 1 ve 2 aynı şeyi ifade ediyor.

  Feodalitenin bozulmasıyla derebeylikler zayıfladı ve merkezi krallıklar güçlendi. Merkezi krallıkların güçlenmesi ileride çıkan milliyetçilik akımı göz önüne alınırsa, olumlu olduğu söylenemez. Çünkü çok uluslu yapıların merkezi krallık yönetiminden çıkması kolay bir süreç olmayacaktır.

  Bazı buluşların avrupaya taşınması, avrupada bilimin ilerlemesine sebep olacaktır, daha sonra da bildiğimiz gibi teknolojik açıdan bir lider durumuna gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam bizden pusula,matbaa'yı alıyorlardı.

  Bu durumda tek olmlu olay 3 olur

 4. #4

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite
  C-3)

  Tabiki de.

  II. Mahmut imzalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. padişah ile ayanlar arasında imzalanmıştı. Padişahın yetkileri kısıtlandı ve Osmanlı da demokratikleşme süreci başladı. Osmanlı devleti kendi dışındaki bir gücü kabul etmiş oldu bu anlaşmayla.

 5. #5

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  Sened-i İttifak içeriği itibariyle merkezi iktidarı sınırlandıran bazı maddeleri barındırsa da, Sened'i doğuran siyasi şart ve olaylar, uygulanışı ve daha sonraki olaylara etkisi açısından baktığımızda, bu belgenin Türkiye’de demokrasi ve anayasacılık hareketlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemek oldukça zordur. Bir kere, ne Padişah, ne de ayanlar Sened-i İttifak’ı gerçekten benimsemişlerdir. II. Mahmut bunu şartların zorlamasıyla geçici olarak kabul etmiş, sonrasında Alemdar Mustafa Paşa’nın Yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmasına seyirci kaldığı gibi, gücü eline geçirir geçirmez Senedi İttifak’ı ve ayanları ortadan kaldırıp, merkezi idareyi yeniden kurmayı temel bir amaç haline getirmiştir. Merkezi otoriteyi sağlama amacına da (her ne kadar Mısır’daki Mehmet Ali Paşa’ya karşı hareketinde başarılı olamasa da) büyük ölçüde ulaşmıştır. Ayanlara gelince, Sened-i İttifak onların istek ve baskıları sonucunda ortaya çıkmış bir belge değildir. İstanbul’a gelen ayanların birçoğu Sened-i İttifak’a katılmadan geri dönmüşlerdir. Senedi sadece dört ayan imzalamıştır. Zaten, daha sonra Arnavutluk’ta Tepedelenli Ali Paşa, Suriye’de Genç Yusuf Paşa, Mısır’da Mehmet Ali Paşa gibi gerçek büyük ayanlar isyan ve bağımsızlaşma çabalarına başlamışlardır. Sonuç olarak, Niyazi Berkes’in (1978) ifadesiyle “İttifak Senedi ölü doğmuş bir belge” olarak kalmıştır. Ayrıca, Sened-i İttifak Osmanlı döneminin daha sonraki meşrutiyetçilik hareketlerinde de kullanılmamıştır. Böylece tarihsel olarak çok sınırlı bir etkisi ve önemi olmuştur.

  Belki faydası olur. Yani sayılamıyor pek
  Bizi cehenneme de koysan,
  Yine orada Rahman ve Rahim olduğunu haykıracağız!
  Yine Sana ellerimizi kaldıracak,
  Yine Sana Rabb diyeceğiz!

  Sen başka birşey dedirtme Ya Rabbi! (Amin!)

 6. #6

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite

  Belki faydası olur. Yani sayılamıyor pek
  Katılmıyorum.


  *Bu sözleşme ile devlet ayanların varlığını kabul etmiş oldu.

  *Ayanların varlığını tanınarak hukuki hale getirilmesi.
  *Osmanlı Devleti' nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğunun göstergesidir.

 7. #7

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  II. Mahmut ve ayanlarla 1808 arasında imzalanan anlaşmadır. Senedi İttifak ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Böylece; Osmanlıda demokratikleşme süreci başlamış olmuştur.

  Maddeleri:
  *Bu sözleşme ile devlet ayanların varlığını kabul etmiş oldu.
  *Ayanlar devlet otoritesini kabul ederek, verilen emirlere uyacaklardır.
  *Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklar ve kendi bölgelerinde ki halka adaletli davranacaklardır.
  *İstanbul'da her hangi bir ayaklanma çıkarsa ayanlar isyanı bastırmaya yardımcı olacaklardır.

  Önemi:
  *Osmanlı tarihinde feodal anlayışın sebep olmasını sağlayan belgedir.
  *Ayanların varlığını tanınarak hukuki hale getirilmesi.
  *Osmanlı Devleti' nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğunun göstergesidir.
  *Osmanlıda ilk defa padişah kendi dışında ki bir gücü(ayanları) kabul etmiştir.
  *Nizamı Cedit yerine Sekban-ı Cedit adlı yeni bir ocak kurulmuştur.
  '' GET EVERYONE İS HAPYY ''

 8. #8

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  Evet bu sözleşme Osmanlının güçsüz olduğunun göstergesidir. En önemli özelliği de budur.


  Bu konu hakkında farklı düşünceler var. Farklı yorumlar çıkması gayet doğal. Ben sadece alıntı yaptım. Bence kısmen sayılır kısmen sayılmaz. Soruda verilene göre yorum yapmak en iyisi. Meleğin sorduğu gibi sorulursa tartışmadan öteye gidemez diye düşünüyorum.

  Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki anayasacılık hareketlerini bununla başlatırlar. “Devlet iktidarını sınırlandırmayı amaçlayan bir girişim olarak” bu belgeyi İngiliz Magna Carta’sına benzetenler de vardır. Ancak Shaw ve Berkes gibi birçok önemli tarihçi Türkiye'de anayasal düzenin ve demokrasinin tarihsel gelişiminde Sened-i İttifak'ın iddia edildiği kadar önemli bir rol oynamadığını belirtmektedir.
  Bizi cehenneme de koysan,
  Yine orada Rahman ve Rahim olduğunu haykıracağız!
  Yine Sana ellerimizi kaldıracak,
  Yine Sana Rabb diyeceğiz!

  Sen başka birşey dedirtme Ya Rabbi! (Amin!)

 9. #9

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite
  II. Mahmut ve ayanlarla 1808 arasında imzalanan anlaşmadır. Senedi İttifak ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Böylece; Osmanlıda demokratikleşme süreci başlamış olmuştur.

  Maddeleri:
  *Bu sözleşme ile devlet ayanların varlığını kabul etmiş oldu.
  *Ayanlar devlet otoritesini kabul ederek, verilen emirlere uyacaklardır.
  *Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklar ve kendi bölgelerinde ki halka adaletli davranacaklardır.
  *İstanbul'da her hangi bir ayaklanma çıkarsa ayanlar isyanı bastırmaya yardımcı olacaklardır.

  Önemi:
  *Osmanlı tarihinde feodal anlayışın sebep olmasını sağlayan belgedir.
  *Ayanların varlığını tanınarak hukuki hale getirilmesi.
  *Osmanlı Devleti' nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğunun göstergesidir.
  *Osmanlıda ilk defa padişah kendi dışında ki bir gücü(ayanları) kabul etmiştir.
  *Nizamı Cedit yerine Sekban-ı Cedit adlı yeni bir ocak kurulmuştur.
  Ben de bunu diyorum. Demokratikleşme sayılabilir... Sonrasında baktığımızda bu anlaşmaya uyulmamış olsa da kısa bir zaman sürecinde demokratikleşme söz konusu.

 10. #10

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  Üniversite
  Evet bu sözleşme Osmanlının güçsüz olduğunun göstergesidir. En önemli özelliği de budur.


  Bu konu hakkında farklı düşünceler var. Farklı yorumlar çıkması gayet doğal. Ben sadece alıntı yaptım. Bence kısmen sayılır kısmen sayılmaz. Soruda verilene göre yorum yapmak en iyisi. Meleğin sorduğu gibi sorulursa tartışmadan öteye gidemez diye düşünüyorum.
  Dolayısıyla böyle bir yorum sorusu çıkmaz üniverste sınavında


 
1 2 3

 • Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!
 • Benzer konular

  1. Tarih
   gökberk, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 5
   : 23 May 2012, 15:42
  2. Tarih
   smyye.95, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 4
   : 20 May 2012, 07:59
  3. -Genel Tarih-
   Melek12, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 16
   : 24 Mar 2012, 12:59
  4. Genel Tarih
   Melek12, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 22
   : 24 Mar 2012, 12:52
  5. Tarih nedir, neden tarih öğreniyoruz?
   gökberk, bu konuyu "Sohbet" forumunda açtı.
   : 4
   : 01 Ara 2011, 23:00
  Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları