1. #1

  Grubu
  Üye
  İş
  Diğer

  Mat 2

  1) (x³-(2m+1) -mx -3)/(x+1) = 0 denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre köklerin çarpımı kaçtır? (-3)

  2) x²-6x-4 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere

  12/[√(x1² -6x1 + 5) + √(9 + 12x2 -2.x2²)] ifadesinin eşit kaçtır? (3)

  3) x²-|2x-4|-7= 0 denkleminin kökleri toplamı kaçtır ? (2-2√3)

  4) f-3,6) →Z olmak üzere

  f(x) = x² -6x + 3 fonksiyonunun görüntü kümesinin eleman sayısı kaçtır? (36)

  5) m parametre olmak üzere

  y = mx² +6 -4m parabollerinin geçtiği sabit noktalar A ve B old. Göre |AB| kaç birimdir? (4)

 2. #2

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  5.soru
  m=0 için parabol denklemi y=6 gelir. Yani noktaların ordinatları 6
  m=1 için parabol denklemi y=x[UXT]2[/UXT]+2 gelir. y=6 olduğu için bu denklemi 6'ya eşitlerseniz x=+2 ve x=-2 gelir.
  Noktalar A(2,6) ve B(-2,6) noktalarıdır. |AB|=4
  Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at
  mazarratü'l mazarratü'l mazarratü'l mazarrat
  Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at
  fâidâtü'l fâidâtü'l fâidâdü'l fâidât.

 3. #3

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  4.soru
  Fonksiyon x=-3 için en büyük değerini alır. x=-3 için f(-3)=30 gelir.
  Daha sonra fonksiyonun türevini alın ve sıfıra eşitleyin.(Veya 2. dereceden denklemlerde olduğu gibi tepe noktasını bulun)
  f'(x)=2x-6=0 burada x=3 gelir. x=3 için fonksiyon en küçük değeri alır.
  f(3)=-6 gelir.

  Fonksiyonun alabileceği en büyük değeri 29'dur. (-3 dahil olmadığı için) Fonksiyonun alabileceğ en küçük değer -6'dır. [29,-6] arasındaki tüm değerleri alabilir. (çünkü x değerleri hakkında bir şey söylenmemiş. Yani x tamsayı olabilir vs vs.)
  Terim sayıss=[29-(-6)]/1+1=36 gelir.
  Not: x=6 için f(6)=3 geliyor. Ama x=0 içinde f(0)=3 gelir. o yüzden 3'te alınır.
  Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at
  mazarratü'l mazarratü'l mazarratü'l mazarrat
  Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at
  fâidâtü'l fâidâtü'l fâidâdü'l fâidât.

 4. #4

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  3.soru
  x²-|2x-4|-7=0
  2x-4=0
  x=2 Bu kritik nokta.
  x<2 için
  |2x-4| içi pozitif olur. denklem;
  x²+2x-11=0 olur. ∆'ya bakılır.
  ∆=4-(-11).4=48
  Denklemin kökleri (2±√48)/2
  x₁=-1+2√3 ve diğeri x₂=-1-2√3 gelir. x₂>2 olduğu için alınmaz. x₁<2 olduğu için x₁ kök olarak alınır.
  x>2 için
  x²+2x-3=0 gelir. Bu (x-3).(x+1)=0 'dan x=3 ve x=-1 gelir. bize 2'den büyük kökler lazım olduğu için x=3 Bu denklemin 2. köküdür.
  kökler toplamı 3-1-2√3=2-2√3
  Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at
  mazarratü'l mazarratü'l mazarratü'l mazarrat
  Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at
  fâidâtü'l fâidâtü'l fâidâdü'l fâidât.

 5. #5

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  2.soru
  x²-6x-4=0 her iki tarafa 13 ekle
  x²-6x+9=13
  (x-3)²=13
  x-3=√13 veya x-3=-√13 gelir. Buradan
  x₁=3+√13 ve x₂=3-√13 gelir. Bu değerleri istenilen ifadede yerine yaz.
  x₁²-6x₁+5=(3+√13)²-18-6√13+5=22+6√13-18-6√13+5=9 gelir.
  -2x₂²+12x₂+9=-2(3-√13)²+36-12√13+9=-44+12√13-12√13+36+9=1

  Yerine yazarsan
  12/(√9+√1)=4
  Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at
  mazarratü'l mazarratü'l mazarratü'l mazarrat
  Beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at
  fâidâtü'l fâidâtü'l fâidâdü'l fâidât.

 6. #6

  Grubu
  Üye
  İş
  Diğer
  Teşekkür ederim seni de boyna yoruyorum kusura bakma


 

 1. Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!
Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları