1. #1

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  11. sınıf

  Sponsorlu Bağlantılar

  Tarih Notlarım (II.Mahmut Dönemi)

  II.Mahmut kendisinin tahta çıkmasını sağlayan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazamlık makamına getirdi.Bu süreçte güçlenen ayanları denetim altına almak için senedi ittifak imzalanmıştır.

  Ayanlarla anlaşma yapılmasında , yenilik karşıtı çevrelerle ve özellikle de yeniçerilerle destek elde etmek istenmesi temel nedendir.

  Maddeler:
  *Ayanlar,devletin eyaletlerden asker toplamasına karşı gelmeyeceklerdir.
  *Ayanlığın babadan oğula geçmesine izin verilecektir.
  *Padişah ağır hükümler vermeyecek adil davranacaktır.
  *Ayanlar sadrazamlık makamına saygı gösterecek ve emirlerini dinleyeceklerdir.

  sened-i İttifak ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır.
  Ayrıca Ayanların varlığı resmileştirilmiştir.

  Bu anlaşmanın imzalanmasında etkili olan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa , bir süre sonra yeni kurulan ve yeniçerilerin karşı çıktığı "Eşkinci Ocağı"nı hedef alan bir yeniçeri isyanında katledilmiştir.

  Bu anlaşmaya bir süre bağlı kalan II.Mahmut sonrasında bu anlaşmayı ve ayanlığı kaldırmıştır.

  Bu dönemde yapılan başlıca ıslahatları anlatmak gerekirse;
  *Divan kaldırılmış , bakanlıklar kurulmuştur.
  *Devlet Memurluk makamları iç işleri ve dış işleri olarak ikiye ayrılmıştır.
  *Dirlik sistemi kaldırılmıştır.Memurlara maaş verilmiştir.
  *Memurlara çeşitli statüler verilmeye başlanmıştır.
  *Ayanlık kaldırıldı , iller merkeze bağlandılar.
  *Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kurulmuştur.
  *Polis ve Posta teşkilatları kurulmuştur.

  *İlk Nüfus sayımı yapılmıştır.(Neden? Askeri sayım amaçlı)
  *Yurt dışı çıkış - girişlerinde pasaport uygulaması başlatılmıştır.
  *Takvim-i Vekayi gazetesi çıkarıldı.
  *sekbanı cedit ordusu kuruldu ama Yeniçerilerin baskısıyla kaldırılmıştır.(Bu olaydan sonra Yeniçeriler hakkında çeşitli planlar yapılmaya başlanmıştır.)
  *1826 yılında Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.
  *Eşkinci ocağı kurulmuştur.(Hatırlarsanız , Alemdar Mustafa Paşanın ölmesinin nedeni de bu ocaktı.Yeniçeriler yine karşı gelmişlerdi.)
  *İlkokullar zorunlu hale getirilmiştir.
  *Fes uygulaması başlatılmıştır.
  *Rüşdiye adı verilen Avrupa tarzı okullar eğitime başlamışlardır.
  *Enderun kapatılmış yerine Mekteb-i Maarif-i Adliye açılmıştır.
  *Tercüme odaları kurulmuştur.

  *Tıp fakültesi kurulmuştur.
  *Harp okulu kurulmuştur.
  *Mehter takımı yerine Mızıka-yı Hümayun Avrupa tarzında bir bando takımı kurulmuştur.

  Örnek.
  Osmanlılarda Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurulması neyin sonucudur?

  Çözüm:
  Hatırlarsak , II.Mahmut döneminde sekban-ı cedit ordusu kurulmuştu ve buna yeniçeriler karşı gelmişti.Eşkinci ocağı da yeniçerilerden ötürü kapatılmıştı.
  Yeniçerilerin kaldırılmasıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

 2. #2

  Statü
  Grubu
  Moderatör
  İş
  11. sınıf

  Sponsorlu Bağlantılar

  Milliyetçilik Güçleniyor:::

  Osmanlı Devleti Fransız ihtilalini , ilk planda bu devletin bir iç sorunu olarak değerlendirdi.Fakat bir süre sonra ihtilalin güçlendirdiği miliyetçi ve özgürlükçü düşüncelerden olumsuz şekilde etkilenmeye başlamıştır.

  Bu dönemde başlıca (Avrupa Ülkelerinin gazıyla) bazı isyanlar olmuştur.

  Sırp İsyanı
  Fatih döneminde Osmanlı egemenliğine giren sırplar , bu yüzyılda Ruslar tarafından Osmanlıya karşı kışkırtılmıştır.

  Bu isyanda rol oynayan etkenler şunlardır:
  *Balkan Topraklarında devlet otoritesinin zayıflaması
  *Rusyanın Balkanlardaki slav topluluklarını Osmanlı yönetimi aleyhine kışkırtması.
  *Milliyetçilik akımından etkilenilmesi

  1804 yılında başlayan sırp isyanı , 1812 yılında Rusya ile imzalanan BÜKREŞ anlaşmasıyla sırplara bazı ayrıcalıklar verilmiş ; 1829 yılında Edirne Anlaşmasıyla özerklik elde etmişlerdir.(İçte prenslikler var lakin dış işlerinde Osmanlıya bağlanmıştır.)

  Berlin Anlaşmasıyla tam bağımsız olmuşlardır.

  *Osmanlı devletinden ilk bağımsız olan azınlıklar sırplardır.

  Yunan İsyanı:
  Nedenler:
  *Milliyetçilik akımı,
  *Büyük Yunanistanın kurulmak istenmesi
  *Avrupa Devletlerinin gaz vermesi
  *Fener Rum Patrikanesinin kışkırtmaları
  *Yanya Valisi Tepedenli Ali Paşanın Osmanlı yönetimine isyanı

  Rus Desteği ile Eflakta çıkan ilk isyan halk desteğini alamayınca büyümeden duruldu.
  Bir yıl sonra Mora'da yeni bir isyan çıkarıldı.

  Osmanlı yönetiminin isyanı bastırma yönündeki çabalarına tepki gösteren Avruupa devletleri harekete geçtiler.Avrupadan Yunan İsyanına gönüllü katılımlar oldu.

  *Osmanlı Devleti Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir.

  DİPNOT:Notlar Güncellenecektir.


 

 • Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!
 • Benzer konular

  1. Hücre Döngüsü (Kendi Notlarım)
   svsmumcu26, bu konuyu "Lise Dersleri Çözümlü Sorular" forumunda açtı.
   : 5
   : 04 Mar 2013, 19:08
  2. Tarih
   gökberk, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 5
   : 23 May 2012, 15:42
  3. Tarih
   smyye.95, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 4
   : 20 May 2012, 07:59
  4. tarih-taht kavgaları-Gerileme Dönemi-Osmanlı yönetimi-Türkiye Selçuklu Devleti
   duncanduncan, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 18
   : 25 Mar 2012, 00:11
  5. Tarih nedir, neden tarih öğreniyoruz?
   gökberk, bu konuyu "Sohbet" forumunda açtı.
   : 4
   : 01 Ara 2011, 23:00
  Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları