Bir ABC üçgenin diklik merkezi H noktasıdır. E,D,F noktaları sırasıyla [HA],[HB],[HC] üzerinde m(BEC)=m(AFB)=m(ADC)=90 olacak şekilde alınıyor. A²(ABC)=A²(BEC)+A²(AFB)=A²(ADC) olduğunu gösteriniz.