a ve b sayıları için x=√a.b ise, x sayına a ile b nin GEOMETRİK ORTALAMASI veya x sayısı a ile b arasında ORTA ORANTILI'dır denir.

a1,a2,a3...an gibi n tane sayının geometrik ortalaması;

dir.


Konu ile ilgili soru çözümleri videosu