1. #1

  Statü
  Grubu
  Üye
  İş
  12. sınıf

  Sponsorlu Bağlantılar

  Kimya Sorularım 4

  1) 5 L NO ve 3 L O₂ gazları karışımı
  2NO(g)+O₂(g) <--> 2NO₂(g) tepkimesi ile NO₂ 'ye dönüştürülüyor. Aynı koşullarda 6 L gaz karışımı elde ediliyor. Tepkimenin denge sabiti 32 olduğuna göre tepkimeye sırasıyla kaçar mol NO ve O₂ girmiştir? (Cevap : 15-9)


  2) A(g) + B(g) <--> AB(g)

  tepkimesine göre 1 litrelik gaz kabında 2 mol A, 2mol B, 1 mol AB gazları dengede bulunmaktadır. Kaba bir miktar B ekleniyor. Sistem yeniden dengeye ulaştığında kapta 4 mol B bulunduğu saptanıyor. Bu sırada kapta kaç mol A vardır?
  ( Cevap: 1,5 )


  3) 2NO(g) + O₂(g) <--> 2NO₂ (g)

  2 litrelik kapta 1 mol NO , 2 mol O₂ ve 2 mol NO₂ gazları dengede bulunuyor. Aynı sıcaklıkta dengedeki NO₂'nin mol sayısının 1,5 olabilmesi için kabın hacmi kaç litre olmalıdır? (Cevap : 9)


  4) CO₂(g) + H₂(g) <--> CO(g) + H₂O(g)

  tepkimesi 1 litrelik bir kapta gerçekleşmektedir. Maddelerin denge derişimleri sırasıyla 0.6, 0.5 , 0.3 ve 0.5 olup H₂O derişimini 0.3'e indirmek için kaptan kaç mol H₂ çekilmelidir? (Cevap : 5/8)


  5) PCl5 (g) <--> PCl3 (g) + Cl2(g)

  tepkimesi 327⁰C de 1 atm basınçta dengeye ulaştığında denge karışımının özkütlesi 2,828 g/L olarak ölçülüyor.

  a) PCl5 'in ayrışma yüzdesi nedir? (Cevap :%50)

  b) Dengede her bir gazın kısmi besıncı kaç atm'dir? (Cevap : PPCl5=PPCl3 = PPCl2 = 00,33 atm)

  c) Kd ve Kp nedir ? ( P: 31 , Cl: 35,5) (Cevap : Kd= 6,7.10⁻³ , Kp = 0,33)
  ''Yaşamımız ayrıntılar yüzünden boşa harcanıyor. Sadeleştirin, sadeleştirin.''
  “… kendiniz olun – başkasının sizin nasıl olmanızı beklediğini zannettiğiniz gibi değil.”

 2. #2

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  1) 5 L NO ve 3 L O₂ gazları karışımı
  2NO(g)+O₂(g) <--> 2NO₂(g) tepkimesi ile NO₂ 'ye dönüştürülüyor. Aynı koşullarda 6 L gaz karışımı elde ediliyor. Tepkimenin denge sabiti 32 olduğuna göre tepkimeye sırasıyla kaçar mol NO ve O₂ girmiştir? (Cevap : 15-9)

  2NO(g) + O₂(g) <--> 2NO₂(g)
  5L    3L  
  -2X -X +2X
  +____________________
  5-2X 3-X 2X  Bu durumda toplam 8-x litrede ortamda bulunacaktır. 8-x=6 olması gerektiğinden x=2 olarak bulunur. Yerine yazarsak;

  2NO(g) + O₂(g) <--> 2NO₂(g)
  5L    3L  
  -4 -2 +4
  +____________________
  1 1 4


  Olacaktır. Gazlarda hacim mol sayısıyla doğru orantılı olduğuna göre NO ve O₂ gazından ortamda n mol varsa NO₂ den 4n mol var demektir. Toplam hacim 6L olduğundan molariteleri;

  NO ve O₂ = n/6
  NO₂=4n/6

  olacaktır. Denge denklemini yazarsak;

  (4n/6)²/[(n/6)².(n/6)]=32 olacaktır. Buradan n=3 olarak bulunur.Yani gazların 1 Litresi 3 mole denk gelmektedir. Bu durumda başlangıçta NO gazından 15 mol, O₂ gazından 9 mol tepkimeye girmiştir.

 3. #3

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  Sponsorlu Bağlantılar

  2) A(g) + B(g) <--> AB(g)

  tepkimesine göre 1 litrelik gaz kabında 2 mol A, 2mol B, 1 mol AB gazları dengede bulunmaktadır. Kaba bir miktar B ekleniyor. Sistem yeniden dengeye ulaştığında kapta 4 mol B bulunduğu saptanıyor. Bu sırada kapta kaç mol A vardır?
  ( Cevap: 1,5 )
  İlk olarak tepkimenin denge sabitinin 1/[(2).(2)]=1/4 olduğunu bulalım.Sisteme bir miktar B ilave edilirse sistem B yi azaltacak yönde kayacaktır.Yani ürünler yönünde kayma gözlenir.


  A(g) + B(g) <--> AB(g) KD=1/4
  2   2     1
  +x
  -y -y +y
  +____________________
  2-y 2+x-y 1+y


  Siatemde toplamda 4 mol B bulunuyorsa;

  2+x-y=4 olacaktır. Sistemin denge sabiti aynı kalacağından;

  (1+y)/[(4.(2-y)]=1/4 olacaktır.

  Buradan y=1/2 olarak bulunur.

  Son durumda A=2-0,5=1,5 mol bulunacaktır.

 4. #4

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  3) 2NO(g) + O₂(g) <--> 2NO₂ (g)

  2 litrelik kapta 1 mol NO , 2 mol O₂ ve 2 mol NO₂ gazları dengede bulunuyor. Aynı sıcaklıkta dengedeki NO₂'nin mol sayısının 1,5 olabilmesi için kabın hacmi kaç litre olmalıdır? (Cevap : 9)
  İlk olarak tepkimenin denge sabitini hesaplayalım;

  1/[(1.(1/4)]=4


  NO₂'nin mol sayısının azalması için kabın hacminin artırılması gerekir.(Girenlerin kat sayıları toplamı ürünlerden fazla olduğu için)

  Ayrıca NO₂ den 0,5 mol azalırsa sitokiyometrik olarak girenlerdeki gazların miktarı da artacaktır. NO 1,5 ve O₂ 2,25 mol olacaktır.

  Denge denklemini yazarsak;

  (1,5/x)²/[(1,5/x)².(2,25/x)]=4 olacaktır.
  Denklemin çözümünden x=9 olarak bulunur.

 5. #5

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  4) CO₂(g) + H₂(g) <--> CO(g) + H₂O(g)

  tepkimesi 1 litrelik bir kapta gerçekleşmektedir. Maddelerin denge derişimleri sırasıyla 0.6, 0.5 , 0.3 ve 0.5 olup H₂O derişimini 0.3'e indirmek için kaptan kaç mol H₂ çekilmelidir? (Cevap : 5/8)
  İlk olarak denge sabitini hesaplayalım;

  (0,3)(0,5)/[(0,6)(0,5)]=0,5
  Son durumda;

  CO₂(g) + H₂(g) <--> CO(g) + H₂O(g)
  0,6   0,5   0,3   0,5
  -x
  +0,2 +0,2 -0,2 -0,2
  +__________________________
  0,8 0,7-x 0,1 0,3


  Olacaktır.

  Denge denklemini yazarsak;

  (0.1)(0.3)/[(0.8)(0.7-x)]=0.5

  Buradan x=5/8 olarak bulunur.

 6. #6

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  5) PCl5 (g) <--> PCl3 (g) + Cl2(g)

  tepkimesi 327⁰C de 1 atm basınçta dengeye ulaştığında denge karışımının özkütlesi 2,828 g/L olarak ölçülüyor.

  a) PCl5 'in ayrışma yüzdesi nedir? (Cevap :%50)

  b) Dengede her bir gazın kısmi besıncı kaç atm'dir? (Cevap : PPCl5=PPCl3 = PPCl2 = 00,33 atm)

  c) Kd ve Kp nedir ? ( P: 31 , Cl: 35,5) (Cevap : Kd= 6,7.10⁻³ , Kp = 0,33)
  a)PCl5 in ilk molüne x dersek harcanan miktarı y olursa oluşan miktarlar PCl3 ve Cl2 için y mol oluşacaktır.

  Sistemin hacmini hesaplamak için ideal gaz denkleminden 1 mol gazın 327⁰C de 1 atm basınçtaki hacmini bulup toplam mol sayısı ile çarpalım;

  1.V=1.0,082.600 ise V=49,2 olacaktır.

  Bu durumda yoğunluk;
  [(x-y)(208.5)+(137,5)(y)+(71y)]/[(x+y)49,2] =2,828 olacaktır.
  Denklem çözülürse;
  69,3624x=139,1376y ise y=0,4964x ise yaklaşık %50 si ayrışmıştır.

 7. #7

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  b) PCl5in ayrışma yüzdesinin %50 olduğunu bildiğimize göre gazların hepsinden eşit mollerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda kaptaki gazların kısmi basınçlarıda birbirine eşit ve toplamları 1 atm olacağından her bir gazın kısmi basıncı 1/3 atm olacaktır.

 8. #8

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  c)Öncelikle Kp değerini yani kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini hesaplayalım; (Kısmi basınçları önceden 0,33 olarak bulmuştuk)

  Kp= [(0,33).(0,33)]/(0,33)=0,33

  Kp = Kd (RT)∆n olduğuna göre;

  ∆n : (Ürünlerdeki gazların mol sayısı - Girenlerdeki gazların mol sayısı)

  0,33= Kd [(0,082).(600)]1

  Buradan Kd=6,7.10⁻³ olarak bulunur.

 9. #9

  Statü
  Grubu
  Üye
  İş
  12. sınıf
  Çok çok teşekkür ederimm
  ''Yaşamımız ayrıntılar yüzünden boşa harcanıyor. Sadeleştirin, sadeleştirin.''
  “… kendiniz olun – başkasının sizin nasıl olmanızı beklediğini zannettiğiniz gibi değil.”

 10. #10

  Statü
  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  Rica ederim.


 

 • Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!
 • Benzer konular

  1. Kimya Sorularım 6
   Merve_48, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 4
   : 06 Oca 2014, 16:24
  2. Kimya Sorularım 5
   Merve_48, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 8
   : 01 Oca 2014, 18:21
  3. Kimya Sorularım 3
   Merve_48, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 7
   : 26 Ara 2013, 22:44
  4. Kimya Sorularım 2
   Merve_48, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 7
   : 22 Ara 2013, 18:41
  5. Kimya Sorularım
   Merve_48, bu konuyu "Lise Dersleri" forumunda açtı.
   : 6
   : 21 Ara 2013, 11:12
  Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları