Taban uzunlukları ortak iki ikizkenar üçgenden oluşan şekle deltoid denir. Tepe açılarını birleştiren köşegen açıortaydır. Ayrıca diğer köşegenin uzunluğu dik ortalar.
deltoid