Paralel İki Doğru Arasındaki Uzaklık

d=
|c₁-c₂|
a²+b²