1. #1

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite

  üreme sistemi---konu anlatımı eski ödevimden detaylı anlatım

  Üreme;
  Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasıdır
  Populasyonun devamını sağlar
  Virüslerin canlılarla ortak olan önemli özelliğidir
  Bireyin türe yönelik canlılık özelliğidir
  Kalıtsal özelliklerin nesiller boyu saklanmasını sağlar
  Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır.

  Eşeysiz Üreme
  Eşeysiz üreme bir canlının dö llenme olmadan kendi benzerini oluşturmasıdır. 1. Eşeysiz üreme sonucunda oluşan dö ller, kalıtsal bakımından hem birbirinin hem de ata canlının aynısıdır. Yani eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik görülmez. 2. Eşeysiz üremede çoğalma mitoz ile sağlanır. 3. Eşeysiz üreme ile kazanılan özellikler değişmeden nesilden nesile aktarılır. Ancak eşeysiz üreyen canlıların değişen ortam koşullarına dayanıklığı yani uyum sağlama özelliği azdır. 4. Eşeysiz üreme görülen canlıların bir çoğunda zaman zaman eşeyli üreme görülebilir. (bakteri ve paremesyumu örnek verebiliriz. 5. Ayrıca eşeysiz üremede üreme hızı çok hızlıdır

  Eşeyli üreme ve çeşitleri
  Özellikleri:
  Temel mekanizması: Mayoz ve dö lenmedir
  Aynı türün farklı cinsiyetine sahip iki bireyin oluşturduğu gametlerin birleşmesi ile gerçekleşir
  Canlılarda çeşitliliğin artmasına neden olur
  İleri (Gelişmiş) üreme şeklidir
  Bakteriler,silliler,volvox,mantarlar,bitkiler ve hayvanlarda görülür
  Yeni kalıtsal kombinasyonların oluşumunun nedenidir
  Eşeyli üremede 
  1-Gamet ve gametlerin oluşumu:Mayoz
  2-Gametlerin birleşmesi:dö llenme
  3-dö llenme ile oluşan hücre:Zigottur

  HAYVANLARDA ÜREME

  Dö llenme
  Sperm ve yumurtanın birleşmesidir.
  Oluşan hücreye zigot denir.
  Dış dö llenme ve iç dö llenme olarak ikiye ayrılır

  Dış dö llenme
  Sadece suda yaşayanlarda gözlenir.
  dö llenme olasılığını arttırmak için fazla sayıda üreme hücresi oluşturulur.
  dö llenen yumurtadaki embriyo gelişimini suda tamamlar.
  Genellikle yumurta ve spermler suya bırakıldığından çiftleşme organlarına rastlanmaz.

  İç Dö llenme
  dö llenme olayı dişi bireyin içinde olur.
  Karada yaşayan hayvanlarda görülür.
  Çiftleşme olayı vardır
  Çiftleşme organı vardır
  dö llenme ihtimali yüksektir
  dö llenme ihtimali yüksek olduğu için gamet sayısı azdır.
  Memelilerde embriyo anne karnında gelişir.
  Sürüngen, kuş, memeli, balina, yunus ve böceklerde görülür.
  Yavru bakımı vardır.

  Hayvanlarda gelişme
  Bir canlının zigottan ergin haline gelinceye kadar geçirdiği değişim ve gelişim olaylarına ontogenez denir.Hayvansal organizmalarda yumurta özellikleri gelişimin temel özelliklerini belirler.
  Besin içeriğine göre yumurta tipleri
  1-İzolesital:Vitellüs yumurtada az ve eşit dağılım gösterir Örn:Memeli
  2-Telolesital:Vitellüs çok ve bir kutuba toplanmıştır Örn:Sürüngen,Kuş
  3-Sentrolesital:Vitellüs merkezde toplanmıştır Örn:Böcekler
  Hayvanlarda gelişim olayları
  Bölünme
  Zigotun mitoz ile hızlı ve üst üste bölünmesine segmentasyon denir.
  Segmentasyon sonucu oluşan hücreye blastomer denir.
  Blastomerler her bölünmede biraz daha küçülür.
  Segmentasyon safhasında büyüme olmaz. Zigotun ilk bölünmesiyle oluşan 2 blastomerli yapı, tekrar tekrar bölünerek 32-64 v.b blastomerli hücre topluluğu oluşturur. Buna morula denir
  Morulada hücreler birbirinin aynıdır. Morulada hücreler içten dışa doğru kayar, içi boş bir top oluşur. Bu boşlukta blastasöl sıvısı bulunur. Bu yapıya blastula denir. Bu hücrelerde farklılaşma yoktur.
  Hücre göçü
  Embriyonun alt kısmındaki hücrelerin içe doğru çökmesi ile gastrula safhası oluşturur.
  Hücre göçü ile ortaya çıkan boşluğa gastrula boşluğu (ilk bağırsak boşluğu) denir. Bu boşluk daha sonra sindirim kanalına dönüşür
  Gastrulada içteki hücre tabakasına endoderm, dıştaki hücre tabakasına ektoderm denir. Sünger ve sölenterler iki embriyonik tabakadan gelişir. Daha sonra endoderm ve ektodermden ayrılan bir grup hücre üçüncü embriyonik tabaka olan mezodermi oluşturur
  Sünger ve sölenter dışında hayvanlar üç embriyonik tabakadan gelişir. Gastrula safhasından sonra farklılaşma başlar.
  Farklılaşma(Histogenez) ve Organogenez
  Histogenez:
  Embriyoda hücre hareketleri,gruplaşmaları ve etkileşimleri sonucu ileride farklı dokuları oluşturacak hücreler halinde farklılaşmalarına denir Embriyonal evrede embriyonal deri ve hücrelerin birbirleri üzerinde belirli yönlerde farklılaşmalarına neden olan karşılıklı etkileşimine embriyonik indüksiyon denir
  Organogenez:Embriyoda ileride farklı organların oluşumunda rol alacak organ taslaklarının oluşumuna denir. Histogenez ve organogenez:Embriyonik deriler ve bunlardan oluşan doku,organ ve sistemler.
  A-Ektoderm:* Sinir hücreleri,ter-yeğ-süt bezleri,duyu hücreleri,göz merceği,epidermis.
  B-Mezoderm:Kan doku,Kas doku,Kıkırdak doku,Bağ doku,Endotel-Endokard,Boşaltım sistemi organ ve dokuları,Üreme sistemi organ ve dokuları
  C-Endoderm:Sindirim sistemi epiteli-(Örtü,Salgı Emme) ,Solunum sistemi epiteli,Karaciğer,pankreas (Dış salgı bezi ve kanalları),Tiroid ve paratiroid bezi.
  Embriyonik Örtüler
  Omurgalılarda embriyo gelişimi esnasında oluşan embriyonik örtülerin özellikleri ve görevleri şunlardır:
  I. Amniyon Zarı ve Sıvısı
  Amniyon zarı, embriyoyu dıştan saran, içi sıvı dolu bir keseden oluşur. Embriyo ve amniyon zarı tarafından salgılanan bu sıvı, embriyonun kurumasını önler, darbelere ve sarsıntılara karşı korur. Amniyon zarı balık ve kurbağalarda bulunmaz.
  II. Vitellüs Kesesi
  Embriyoya besin sağlar. Vitellüs kesesi, sürüngen ve kuşlarda büyük, kurbağa ve plasentalı memelilerde küçüktür. Kurbağa embriyoları gelişimleri başlangıçta yumurta içinde olur, vitellus bitince gelişimini dış ortamdan başkalaşım geçirerek tamamlar. Plasentalı memelilerde embriyo besin ihtiyacını plasentadan karşılar.
  III. Allantoyis Kesesi
  Embriyoda metabolizma sonucu oluşan depo edildiği yerdir. Özellikle sürüngen ve kuşlarda iyi gelişmiş olup balık ve kurbağalarda bulunmaz. Plasentalı memelilerde atık madden anne vücudu ile atıldığından küçük olan bu kese, göbek bağı oluşumuna katılır. Kan damarları içeren bu zar, koryonla birlikte embriyonun gaz alış verişinde rol oynar.
  IV. Koryon Zarı
  Embriyoyu en dıştan saran, koruyucu ve gaz alış verişini sağlayan zardır. Plasentalı memelilerde göbek bağı ve plasenta oluşumuna katılır.
  V. Koruyucu Örtü ( Kabuk )
  Sürüngen ve kuşun embriyonik örtüleri üzerinde kalsiyum karbonattan (CaCO3) yapılmış cansız bir kabuk bulunur. Embriyoda gaz alış verişini sağlar. Gözenekli yapıda olup, bakterileri geçirmez.
  İNSANDA ÜREME SİSTEMİ
  Dişi Üreme Organları
  Yumurtalıklar (Ovaryumlar): Vücudun ön tarafında sağda ve solda birer tane olmak üzere karın boşluğunda asılı duran organlardır. Her ovaryumda çok sayıda folikül bulunur. Ergenlikle birlikte sırasıyla foliküllerde ayda bir tane yumurta üretilir. Ovaryum aynı zamanda östrojen ve progesteron hormonları salgılar
  Yumurta kanalı (Fallopi Tüpü=Oviduct): Yumurta kanalının ovaryuma bakan ucunda silli huni şeklinde yapılar bulunur. Bu yapılar ovaryumda üretilen yumurtayı alır, yumurta kanalına iletir. Eğer fallopi tüpünde sperm varsa, yumurta burada dö llenebilir
  D öl yatağı (Uterus=Rahim): D öl yatağı kalın duvarlı, kaslı bir yapıdır. d öl yatağının iç kısmı mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan endometriyum tabakası ile astarlanmıştır. dö llenme olmuşsa mitoz bölünmelerle kalınlığı artan endometrium tabakası, embriyoyu 2-4 hafta besleyecek ve gelişimini sağlayacak şekilde özelleşir. Daha sonra embriyo doğuma kadar plasentadan beslenir.
  Serviks: va jin ayı uterusa bağlayan ve dö l bölgedir.
  va jin a: Dişi üreme sisteminin dışarıya bağlantısını sağlayan açıklıktır. dö llenmemiş yumurtanın, doku fazlalıklarının atılmasını ve doğumun gerçekleşmesini sağlar.

  MENSTURAL DÖNGÜ
  Dişilerde yumurta hücresinin oluşması süresince ovaryum ve dö l yatağında bir aylık devrede değişiklikler görülür. Bu devreye menstrual döngü denir. Folikül, ovulasyon, korpus luteum ve menstruasyon evrelerini kapsar. Menstrual döngü hipofiz hormonları tarafından kontrol edilir.
  I. Folikül Evresi: Bu evre hipofizden FSH’nın salgılanmasıyla başlar. FSH etkisiyle foliküllerden biri uyarılır, gelişerek içi sıvı dolar. Foliküldeki yumurta hücresi olgunlaşır. Ayrıca folikülden östrojen hormonu salgılanır, artan östrojen etkisiyle hipofizin FSH salgısı azalır. Östrojen etkisiyle uterusta mitoz bölünmeler başlar. Bu evre 10-14 gün sürer.
  II. Ovulasyon Evresi: Hipofizden salgılanan LH etkisiyle folikül yırtılır, olgunlaşan yumurta fallopi tüpüne geçer.
  III. Korpus Luteum Evresi: Ovulasyondan sonra folikül hücresi sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan korpus luteuma (sarı cisim) dönüşür. Korpus luteum progesteron ve az miktarda östrojen hormonu salgılar. Progesteron etkisiyle endometriyumda mitoz bölünmeler hızlanır, kan damarları genişler, mukus salgılı artar. Böylece dö llenme olmuşsa embriyonun tutunup gelişeceği ortam hazırlanır. Gebelikte korpus luteumun bozulmaması için hipofizden LTH(prolaktin) salgılanır. dö llenme yoksa bu evre 10-14 gün sürer.
  Menstrual Evre
  3-5 gün sürer
  folikül evresi içinde yer alır
  LH ve progestron miktarı düşer
  uterus dokusu bir miktar kanla dışarı atılır
  ERKEK ÜREME SİSTEMİ
  Erkek üreme sistemi; testisler, epididimis, vas deferens, yardımcı bezler ve pe nisten oluşur.
  Testisler: Erkeklerde bir çift testis bulunur. Testisler karın boşluğunun dışında skrotum kese içinde bulunur. Her testiste çok sayıda seminifer tüpçükler bulunur. Bu tüpçüklerde sertoli hücreli ile sperm ana hücreleri bulunur. Sertoli hücreleri spermlerin beslenmesini sağlar. Sperm ana hücreleri mayoz bölünme ile spermatit hücrelerini oluşturur. Spermatitler epididimis kanalına geçer. Seminifer tüpçükleri arasına dağılmış leyding hücrelerinden testosteron salgılanır. Testosteron, spermatitleri olgunlaştırarak, dö llenme ve hareket yeteneği olan spermlere dönüştürür. Spermler yaklaşık 20 gün epididimis kanalında bekler daha sonra vas deferense (sperm kanalı) geçer. Vas deferens spermleri üretraya taşır, buradan da pe nisle dışarı atılır.
  Erkek Üreme Sistemindeki Yardımcı Bezler: Spermlerin içinde hareket ettiği ve spermlerin beslendiği sıvıları üreten bezlerdir. Bunlar postrat bezi, cowper bezi ve seminal keselerdir. Postrat bezi sperm ve idrarın aynı anda çıkışını engeller.

 2. #2

  Grubu
  Site sahibi
  İş
  Matematik Öğretmeni
  Eline sağlık Serkan

 3. #3

  Grubu
  Kıdemli Üye
  İş
  Üniversite
  Önemli değil hocam katkım oluyorsa ne mutlu bana


 

 1. Bu yazıyı beğenerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesabınla yorumlarını bekliyoruz!

Benzer konular

 1. İnsanda Sindirim Sistemi Detaylı Konu Anlatımı(Kendi Ödevimden Özetlerle)
  korkmazserkan bu konuyu Lise Dersleri Anlatımları forumunda açtı
  Cevap: 2
  Son mesaj : 11 Ara 2013, 21:57
 2. Sindirim Sistemi Konu Anlatımı
  duygu95 bu konuyu Lise Dersleri Anlatımları forumunda açtı
  Cevap: 1
  Son mesaj : 14 Kas 2012, 23:13
 3. Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı
  duygu95 bu konuyu Lise Dersleri Anlatımları forumunda açtı
  Cevap: 1
  Son mesaj : 14 Kas 2012, 20:57
 4. Solunum Sistemi Konu Anlatımı
  duygu95 bu konuyu Lise Dersleri Anlatımları forumunda açtı
  Cevap: 0
  Son mesaj : 14 Kas 2012, 03:33
 5. konu anlatımı
  Pınar su bu konuyu 8. sınıf matematik soruları forumunda açtı
  Cevap: 1
  Son mesaj : 19 Nis 2011, 19:09
Forum Kullanım ve Gizlilik Kuralları