Koordinat Düzleminde üçgensel bölgenin ağırlık merkezi koordinatları

G(x0,y0) ağırlık merkezi koordinatları ise bu koordinatlar
x0=(x1+x2+x3)/3
y0=(y1+y2+y3)/3