Natalie Mars matematik soruları Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » matematik soruları


Alt tarafta 2009 Haziran ayında yapılan sbs sınavının soruları bulunmaktadır. Dosyaları indirdikten sonra açmak için winrar ve pdf programlarına ihtiyacınız vardır. Bu programlar pcnizde kurulu değilse internetten temin edebilirsiniz.

2009 Haziran 6. sınıf sbs sorularını  indirebileceğiniz link
2009 Haziran 7. sınıf sbs sorularını  indirebileceğiniz link

2009 Haziran 8. sınıf sbs sorularını  indirebileceğiniz link

Yukarıda indirmiş olduğunuz sbs sorularının video çözümleri alt taraftaki linklerden izlyebilirsiniz. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce testlerinin çözümleri ayrı ayrı mevcuttur.

2009 SBS 6. sınıf video çözümleri 2009 SBS 7. sınıf video çözümleri 2009 SBS 8. sınıf video çözümleri

sbs soruları kitap2008, 2009, 2010 ve 2011  SBS soruları alt tarafataki linklerden indirebilirsiniz. 2011 yılındaki sınav 8. sınıflar için 4 Haziran 2011, 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 tarihlerinde yapılmıştır. Yazının altında sırayla çıkmış sbs test kitapçıklarını indirebilirsiniz. Dosyaları bilgisayarınıza indirebilir , ayrıca video çözümlerini de izlyebilrisiniz.

Konunun devamında 3. sınıflarla ilgili çevre problemleri, fazlalık eksiklik problemleri, kat ve fazlalık problemleri,  eldeli çarpma işlemi, çarpma bölme alıştırmaları, sıvılarda ölçme,   kesirler çalışma, doğal sayılarla, zihinden problemler, toplama problemleri, kesir problemleri testi değerlendirme soruları bulunmaktadır. 300'ün üzerinde soru vardır.
 
Konunu devamında dökümanı indiriniz.

4. sınıflarla ilgili Sayı Örüntüleri, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen, Açılar ve Açı Çeşitleri, Sıvı Ölçüleri, Bileşik kesirler,  Ondalık Kesirler, Uzunluk Ölçüleri, Alan Ölçüleri, Grafikler, Toplama, çıkarma, çarpma , bölme ve Dört İşlem Problemleri testi değerlendirme soruları bulunmaktadır. 300ün üzerinde soru vardır.
 
Konunu devamında dökümanı indiriniz.
Dökümanı indir.

Matematikte oran, çokgenler, dörtgenler, çemberler, bileşik kesir, ondalık kesirler, uzunluk ölçüleri, sıvı ölçüleri, hacim ölçüleri, çarpma  bölme ve dört işlem test değerlendirme soruları bulunmaktadır. 300ün üzerinde soru ve cevapları vardır.
 
Konunun devamında dökümanı indir.

Alt tarafta bulunan videolar geçen polinom özellikleri
Reel katsayılı polinoınları tanıyabilme
Bir fonksiyonu polinom yapan üs değerlerini bulabilme
Pqlinoınların özdeşliğini kullanabilme
Polinom özdeşliği yardımıyla; bir kesri, basit kesirlerine ayırabilme
Polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini yapabilme
Polinomlarda bölme işlemini yapabilme
Polinomlarda Horner yöntemi (sentetik metot) ile bölme yapabilme
Polinomlarda derece işlemlerini yapabilme
Bir özdeşlikte değişkenin yerine her reel sayının yazılabileceğini fark etme
P(x) polinomunun x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(x) in x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(mx + n) nin x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x - k ile bölümünden kalanının P(ak+b) olduğunu yazabilmeBir polinomun katsayılar toplamını ve sabit terimini bulabilme
Bir polinomun çift kuvvetli veya tek kuvvetli terimlerinin katsayılar toplamını bulma
P(x) in xn - k ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilıne
P(x) in (x - a) (x _ b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in (x - a) (x - b) ile bölümünden kalan biliniyorsa, (x - a) ile bölümünden kalanı bulma
P(x) in (x - a) ve (x - b) ile bölümünden kalanlar biliniyorsa, (x - a).(x - b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) polinomu (x - a)n ye tam bölünüyorsa, türev yardımıylaîbilinmeyen katsayıları bulabilme
P(x) polinomu (x - a)n ye tam bölünüyorsa, Horner yöntemiyle bilinmeyen katsayıları bulabilme
(x - a).P(x) = (x - a).Q(x) biçiminde verilen polinomlarda P(a) yı bulabilme

Özdeşlikler yardımıyla polinomlarda değer bulabilme
Bir polinomun derecesini tespit edebilme ve bu dereceye ait polinomun genel ifadesini yazarak özdeşlik sorularını çözebilme
n. dereceden polinomun bir çarpanı verildiğinde diğer çarpanı genel ifadesiyle yazabilme
“A sayısı n ye tam bölünüyorsa, n yi bölen sayılara da tam bölünür.” teoreminin polinomlarda uygulamasını yapabilme


Polinomlarla ilgili 100 ün üzerinde soru ile  konu anlatımı ve polinomlar ile ilgili testleri çözümlü soruları ve çıkmış soruları konunun devamında ki dökümandan indirebilirsiniz.
Ayrıca Forumdaki yüzlerce Çözümlü Polinom soruna bakabilirsiniz.

Doğal sayıların birçok problemin çözümünde yetersiz kaldığını görürüz. Bilim insanları, doğal sayılarla çözülemeyen problemleri çözebilmek için sayıları geliştirdiler.
Doğal sayıları da kapsayacak şekilde, çıkarma işlemine göre kapalı olan, toplama işlemine göre her elemanın tersi bulunan, daha geniş bir küme tanımladılar. Bu kümeye, tam sayılar kümesi denir. Z ile gösterilir.
Z- = { ..., -3, -2, -1} kümesine, negatif tam sayılar kümesi,
Z+ = {1, 2, 3, ...} kümesine, pozitif tam sayılar kümesi denir.
Buna göre, Z = Z- ∪ {0} ∪ Z+= {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} dir.
Tam sayılar kümesini, sayı ekseni üzerinde gösterelim.

'sayı doğrusu

Çizilen sayı doğrusunda, sıfırın sağında yer alan sayılar, pozitif tam sayılar kümesinin elemanları, sıfırın solunda yer alan sayılar, negatif tam sayılar kümesinin elemanlarıdır.
Böylece, Z = Z- ∪ {0} ∪ Z+ olur.

Tam Sayılar Kümesinde Toplama İşlemi

Aynı işaretli iki tam sayının toplamı bulunurken, sayılar toplanır. Bu sayının işareti, toplamın işareti olur. Zıt işaretli iki tam sayı toplanırken, sayı değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyük olanın işareti toplamın işareti olur.

Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

Tam sayılar kümesinde, bir tam sayı ile bir negatif tam sayının toplamı, birinciden ikincinin çıkarılması anlamında yeni bir işlem çıkarma işlemi olarak kabul edilir. a, b ∈ Z olmak üzere, a + (-b) toplamına, a ile b tam sayılarının farkı denir. Bu fark a - b biçiminde gösterilir. İki sayının farkını bulma işlemine de, çıkarma işlemi denir.

Tam Sayılar Kümesinde Çarpma İşlemi

İki tam sayının çarpımı yapılırken, sayıların işaretine bakılmaksızın çarpılır. Çarpanlar aynı işaretli ise çarpımın işareti pozitif (+) olarak alınır. Çarpanlar zıt işaretli ise çarpımın işareti negatif (-) olarak alınır.

Tam Sayılar Kümesinde Bölme İşlemi

İki tamsayının bölümü yapılırken, sayıların işaretine bakılmaksızın bölme işlemi yapılır. Bölme işleminde aynı işaretli iki tamsayının bölümü pozitif, ters işaretli iki tam sayının bölümü negatif işaretlidir.

Öss düzeyinde Tam  sayılar ile ilgili 200 çözümlü matematik soruları . Konunun devamında dökümanı indiriniz. indirmek için tıklayınız.

DOĞAL SAYILAR

Sonlu bir kümenin elemanlarının kaç tane olduğunu belirten 0, 1, 2, 3, ...., n, ... sayılarından her birine doğal sayı denir. Bütün sonlu kümelerin eleman sayılarının kümesine, doğal sayılar kümesi denir. Doğal sayılar kümesi N ile gösterilir. N = {0, 1, 2, 3, ..., n, ...} şeklinde yazılır.
Sıfırın dışındaki bütün doğal sayılara, sayma sayıları denir. Sayma sayılar kümesi N+ ile gösterilir. N+= {1, 2, 3, ..., n, ...} şeklinde yazılır. N+ ⊂ N veya N+= N - {0} dir. Buna göre, en küçük doğal sayı sıfır, en küçük sayma sayısı birdir. En büyük doğal sayı veya sayma sayısı bulunamaz.

Tek ve Çift Doğal Sayılar

İki ile bölünebilen doğal sayılara çift doğal sayılar, iki ile bölünemeyen doğal sayılara da tek doğal sayılar denir.
Çift doğal sayılar kümesinin Ç ile gösterirsek;
Ç = {0, 2, 4, 6, ...} veya Ç = {x | x = 2n, n ∈ N} şeklinde yazabiliriz.

Tek doğal sayılar kümesini T ile gösterirsek;
T = {1, 3, 5, 7, ...} veya T = {x | x = 2n + 1, n ∈ N} şeklinde yazabiliriz.
T tek doğal sayı, Ç çift doğal sayı olmak üzere, aşağıdaki işlemleri yazabiliriz.
1. Ç + Ç = Ç
2. T + T = Ç
3. T + Ç = T
4. Ç . Ç = Ç
5. Ç . T = Ç
6. T . T = T
7. Çn = Ç (n ∈ N+)
8. Tn = T (n ∈ N)

Asal Sayılar

Birden büyük olan, bir ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir.
2 nin bölenleri 1 ile 2 dir. Bölenler kümesi {1, 2} olduğundan, 2 asal sayıdır.
3 ün bölenleri 1 ile 3 tür. Bölenler kümesi {1, 3} olduğundan, 3 özel sayıdır.
4 ün bölenleri 1, 2, 4 tür. Bölenler kümesi {1, 2, 4} olduğundan, 4 asal sayı değildir.
O halde, bölenler kümesi iki elemanlı olan doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... sayıları asal sayılardır. 2 hariç bütün asal sayılar tek doğal sayılardır. Asal sayılar kümesini: A = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...} şeklinde yazabiliriz.
a, b, c ∈ N için, a = b . c oluyorsa b ile c doğal sayılarına, a nın çarpanları denir. b ve c asal sayı ise, b ile c sayılarına, a nın asal çarpanları denir. Birden başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya, aralarında asaldır denir.


Öss düzeyinde Doğal sayılar ile ilgili 200 çözümlü matematik soruları .Konunun devamında dökümanı indiriniz. İndirmek için tıklayınız.

Öss çıkmış rasyonel sayılar konusuyla ile ilgili sorular ve çözümlerini konunun devamında üyeliksiz indirebilirsiniz.
İindirmek için tıklayınız.
SBS rasyonel sayılar soruları için buraya bakınız.
Alt taraftaki videolarda Rasyonel Sayılar KümesindeToplama Soruları, Rasyonel Sayılar Kümesinde Çarpma İşlemi Soruları, Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi Soruları, Rasyonel Sayılar Kümesinde Bölme İşlemi Soruları, Rasyonel Sayılarda Sıralama Soruları, Rasyonel Sayıların Ondalık Açılımı Soruları, Devirli ondalık açılımın gösterdi¤i rasyonel sayını soruları bulunmaktadır.

ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık 2010 / Matematik Soruları ve Çözümleri - İndir 

ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010 / Matematik Soruları ve Çözümleri - İndir

ALES / İlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs 2010 / Matematik Soruları ve Çözümleri - İndir

ALES / İlkbahar / Sayısal II / 9 Mayıs 2010 / Matematik Soruları ve Çözümleri- indir


ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009 / Matematik Soruları ve Çözümleri - indir

ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 / Matematik Soruları ve Çözümleri -  indir

ALES / İlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 / Matematik Soruları ve Çözümleri - indir

ALES / İlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs 2009 / Matematik Soruları ve Çözümleri - indir