Natalie Mars karenin özellikleri Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » karenin özellikleri

süsleme kare dikdörtgen üçgenÜÇGENLER
Üçgenler kenar uzunluklarına göre üçe ayrılır
Çeşit kenar üçgen; her kenarı farklı uzunlukta olan üçgenlerdir
İkiz kenar üçgen; iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir
Eşkenar üçgen; bütün kenarları aynı uzunlukta olan üçgenlerdir

Üçgenler açılarına göre 3’e ayrılır
Dar açılı üçgen; bütün açıları 90° den küçük olan üçgenlerdir.
Dik açılı üçgen; bir açısı 90° olan üçgenlerdir
Geniş açılı üçgen; bir açısı 90° ile 180° arasında olan üçgenlerdir

Karenin özelikleri

a) Bütün kenarları birbirine eşittir.
b) Komşu kenarları birbirine diktir.
c) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
ç) Köşegenler birbirini dik keserek ortalar.
d)Köşelerde oluşan komşu tümler açılar eştir.
e) Köşegenlerden biri tarafından iki eş parçaya ayrılır.


Dikdörtgenin özelikleri

a) Karşılıklı kenarları aynı uzunlukta ve birbirine paraleldir.
b) Komşu kenarları birbirine diktir.
c) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
ç) Köşegenler birbirini ortalar.
d) Köşegenlerden biri tarafından iki eş parçaya ayrılır.

Öteleme nedir

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi öteleme olarak adlandırılır.
Ötelemede bir şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır. Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir. Fakat bu simetri, doğruya göre alınan simetriden farklıdır. Özel olan bu tür simetriler “öteleme simetrisi” olarak adlandırılır.