Natalie Mars fonksiyon soruları Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » fonksiyon soruları

1. PARÇALI FONKSİYON
Tanım : Tanım kümesinin aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyonlar denir.
a,b, sayılarına fonksiyonun kritik noktası denir. Fonksiyon bu noktalarda değişikliklere uğrar. (Sıçrama, kıvrılma,... gibi) Parçalı fonksiyonların grafilerini çizmeden önce lise 1 konusu olan doğru ve parabol grafilerinin nasıl çizildiğini tekrar etmede fayda olacağına inanıyoruz


2. Mutlak değer fonksiyonu
|f|: A → R {0} fonksiyonuna mutlak değer fonksiyonu denir. Mutlak değeri bir uzunluk olarak ele alıp incelemiştik, burada ise mutlak değeri bir
fonksiyon olarak inceleyip, grafiklerini çizeceğiz.
Şekinde tanımlanan fonksiyona mutlak değer fonksiyonu denir. Mutlak değer fonksiyonu incelenirken önce kritik noktalar bulunur. Sonra parçalı fonksiyon halinde yazılıp, grafiği çizilir


lise 1 fonksiyonlar , Çözümlü fonsiyon soruları ,fonksiyonlarla ilgili sorular
FONKSİYON NEDİR
A ile B boş kümeden farklı iki küme ve A kümesinden B kümesine bir bağıntı f olsun. f bağıntısı A kümesinin her elemanını, B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşliyorsa, bu bağıntıya, A kümesinden B kümesine fonksiyon denir. Bu fonksiyon f: A→ B şeklinde gösterilir.
Bire Bir Fonksiyon NEDİR
A kümesinden B kümesine bir f fonksiyonu tanımlanmış olsun. A kümesinin farklı elemanlarının görüntüleri de farklı ise f fonksiyonuna, bire bir fonksiyon denir. O halde, A kümesinin birbirinden farklı her x1 ve x2 elemanları için f(x1) ≠ f (x2) ya da, x1 = x2 ise f (x1) = f (x2) olmalıdır.
Örten Fonksiyon NEDİR
Akümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlanmış olsun. f(A) = B ise f fonksiyonuna örten fonksiyon denir. B değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa, f bir örten fonksiyondur. O halde, y ∈ B için y = f (x) olacak şekilde en az bir x ∈ Avarsa, f: A→B fonksiyonu örten fonksiyondur.
İçine Fonksiyon NEDİR
f, A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlanmış olsun. f(A) görüntü kümesi, B kümesinin bir özalt kümesi ise f fonksiyonuna içine fonksiyon denir. Bu değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa, f fonksiyonu içine fonksiyondur. O halde, A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, f : A→B için f(A) ≠ B olacaktır. İçine bir fonksiyonda değer kümesinde açıkta (eşlenmeyen) eleman daima olacaktır.
BİRİM FONKSİYON NEDİR
Atanım kümesinden, B görüntü kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda, Atanı m kümesinin her elemanı, tekrar B tanım kümesinde kendisi ile eşliyorsa, f fonksiyonuna özdeşlik fonksiyonu veya birim (etkisiz) fonksiyon denir. Özdeşlik fonksiyonu, bire bir ve örten bir fonksiyondur. O halde, her x ∈ A için f(x) = x olur.
SABİT FONKSİYON NEDİR
A kümesinden, B kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda A tanım kümesinin bütün elemanları, f fonksiyonu ile B görüntü kümesinin aynı elemanına eşleniyorsa, f fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. O halde, f: A→B, Her x ∈ A için f(x) = k (k bir sabit sayı) dır. Tanım kümesinin her elemanı, görüntü kümesinde yalnız bir eleman ile eşlenirler.
DOĞRUSAL FONKSİYON NEDİR
a, b ∈ R, a ≠ 0, f : R→R olmak üzere, f (x) = ax + b şeklinde tanımlanan fonksiyona doğrusal fonksiyon denir. Bu fonksiyonun grafiği daima doğru şeklindedir.

Bu konunun devamında Bir fonksiyonun görüntü kümesi , Fonksiyonlarda işlemler , Fonksiyon çeşitleri , Bileşke fonksiyon , Tek ve çift fonksiyon , Artan ve Azalan fonksiyon ve Fonsiyonlar ile  ilgili çözümlü soruları bulabileceksiniz. 3 farklı konu anlatımı ve soruları vardır.