Natalie Mars aykırı doğrular Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » aykırı doğrular

UZAY KAVRAMI


İzdüşümUzay bilimi, tasarlama ve düşünme yeteneğini artıran, insan zekasını geliştiren etkenlerin en faydalısıdır. Cisimlerin sonsuz boşluktaki durumlarını incelemek, büyüklüklerive şekilleri yönünden bilgi edinmek, doğaya büyük faydalar sağlar.
Geometrinin konusu; hacim, yüzey, çizgi ve noktalardan meydana gelen geometrik şekillerin özeliklerini incelemektir.
Düzlem geometride, bütün elemanları aynı düzlem içinde bulunan, düzlemsel geometrik şekiller incelenir. Düzlemlerde, uzunluk ve genişlik olmak üzere iki boyut vardır.
Uzay geometride, bütün elemanları aynı düzlem içinde bulunmayan, ancak boşlukta düşünülebilen uzay geometri şekillerinin özeliklerini araştırır. İçinde yaşadığımız evren, uzay olarak bilinir. Bu sebeple, bütün noktaların kümesine uzay denir. Uzayda en, boy ve yükseklik olmak üzere, üç boyut vardır. Uzayda yer kaplayan her varlığa cisim denir. Cisimlerin üç boyutu vardır. Cisimlerin tüm elemanları, aynı düzlem içinde bulunmaz. Fakat bir düzlem içinde şekilleri çizebiliriz. Bunlara cisimlerin geometrik şekilleri denir.

Uzay geometrisi, evrende bulunan nesnelerin sahip olduğu özelikleri inceler. Özeliklerin bazıları açıklanamaz. Fakat doğru oldukları görülür. Herkes tarafından kabul edilir. Aksiyom denilen ve doğruluğundan şüphe edilmeyen, bu özelikler uzayın kapsadığı nokta, doğru ve düzlem arasındaki temel ilişkileri açıklar. Bunlara uzayın temel aksiyomları veya uzayın konum aksiyomları denir.