Natalie Mars Orjin Nedir Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Orjin Nedir

Kartezyen Koordinat Sistemi

Kartezyen koordinat sistemi, iki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiri ile dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay eksen “x ekseni (apsisler ekseni)”, dikey eksen ise “y ekseni (ordinatlar ekseni)” olarak isimlendirilir.
Koordinat eksenlerinin kesim noktası ise “başlangıç noktası” veya “orijin” olarak adlandırılır.
Kartezyen koordinat sistemindeki herhangi bir nokta sıralı ikililerle belirlenir ve her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili vardır.
Bir sıralı ikilide birinci sayı x eksenindeki, ikinci sayı ise y eksenindeki koordinatı gösterir. Bir sıralı ikili (4,2) şeklinde yazılır.

koordinat düzlemi
Alltaki konu anlatımı videolarında Orjin Nedir, Kartezyen Nedir,Apsis Nedir, Ordinat Nedir, Sıralı İkili Nedir,D üzlemde bir noktanın koordinatları,Koordinat eksenlerine paralel doğruların grafikleri, orjinden geçen doğruların grafiği, orjinden geçme doğruların grafiği konuları yer almaktadır.

Analitik Düzlem Nedir


Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.
Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Orjin Nedir


Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir.
Analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı ikilisi karşılık gelir. Bu sayı ikilisine noktanın koordinatları denir.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişkiyi kavrayacak,
* Koordinatları verilen bir noktayı, analitik düzlemde bulup işaretleyebilecek,
* Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilecek,
* Uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasının, orta noktasının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen üçgen ve çokgenlerin kenar uzunluklarını, kenarların orta noktalarının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin kordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin veya dörtgenin alanını hesaplayabileceksiniz.