Natalie Mars Olasılık formülleri Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Olasılık formülleri

Fatöriyel Nedir?


1'den n'ye kadar (veya n'den geriye doğru 1'e kadar) olan doğal sayıların çarpımı “n! (n faktöriyel)” biçiminde gösterilir. =n.(n-1)...3.2.1
n!=1.2.3…(n-1).n , 0!=1 olarak kabul edilir.

Permütasyon Nedir?

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere, n'nin r'li permütasyonlarının (dizilişlerinin) sayısı “P(n,r)” şeklinde gösterilir.
P(n,r)= n! / (n - r) ! formülü ile hesaplanır.

Olasılık Nedir?

A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşebiliyorsa bu olaylar ayrık olmayan olaylardır.
A ve B olayının olma olasılığı;
O(AU B) = O(A) + O(B) - O(A∩B)

A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylar ayrık olaylardır.
A ve B olayının olma olasılığı;
O(AU B) = O(A) + O(B)

Olasılıkta, olaylar ifade edilirken liste yöntemi kullanılıyorsa, kiimedeki gösterimin tersine, her bir eleman (çıktı) aynı da olsa tek tek yazılır.
Bir olayın olma olasılığı alanla ilişkili ise aşağıdaki ifade yazılır.

Olayın Olma Olasılığı

= ( istenen durumların sayısı) / ( mümkün olan tüm durumların sayısı)

Olasılık konu anlatımı
Olasılık , temel bilimler , sosyal bilimler , ekonomi ve istatistik gibi alanlarda ve çeşitli mesleklerde , şans oyunlarında bi biçimde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak , günlük yayamımızda farkında olarak yada olamayarak kullanmaktayız.
Deney ; Araştırmacının gözlem yapmasına veya sonuçlar elde etmesine yarayan işleme denir (nedir).
Çıktı; Bir deneyin veya olayın sonucuna çıktı denir.
Olay;Bir deneyin sonuçlarından oluşan herhangi bir topluluğa olay denir(nedir).

Örnek uzayın bütün alt kümelerinin kümesinden [0,1] aralığına tanımlanan ve aşağıdaki aksiyomları sağlayan her P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu ve A ⊂ E olayının P(A) görüntüsüne A nın olasılık’ı denir.
1.durum
O1: A⊂ E ise 0≤ P(A)≤ 1
O2: P(E)=1
O3: A ∩ B=Ø ise P(A ∪ B)=P(A)+P(B)

2. durum
P(Ø)=0
A ⊂ B ise P(A) ≤ P(B)
P(A ∪ B)=P(A)+P(B)- P(A ∩ B)
P(A')=1- P(A)

Eş olumlu örnek uzay
E={a1,a2,…,an} için P(a1)=P(a2)=…=P(an) ise E örnek uzayına eş olumlu örnek uzayı denir.
P(A)=s(A)/s(E)

Koşullu Olasılık
A olayının, bir diğer B olayına koşullu olasılığı (veya B biliniyorken A'nın olasılığı), P(A | B) olarak tanımlanır;
P(A|B)=P(A ∩ B) / P(B)

Konunun devamında örneklem uzay , örneklem nokta , olasılık fonksiyonu , eş olumlu örneklem uzay , olasılık formülü-formülleri , ayrık ve ayrık olamayan olaylar ,bağımlı ve bağımsız olaylar , çözümlü problemleri , olasılık soruları  ve video konu anlatımı bulunmaktadır.