Natalie Mars Matematik Konu Anlatımları » Sayfa 6 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Matematik Konu Anlatımları » Sayfa 6

PowerPoint sunumdaki animasyonlarda , üslü sayılarda taban ve kuvvet kavramı , bir sayının kuvvetinin hesaplanması , bnegatif bir sayının kuvvetinde dikkat edilmesi gereknler , sayıların sıfırıncı ve birinci kuvvetleri , üslü sayıların karşılaştırılması  ve bu konuyla ilgili çözümlü soruları bulabilirsiniz. konunun devamında dökümanı indiriniz.
Yeni video konu anlatımı için tıklayınız

PowerPoint sunumdaki animasyonlarda  dik üçgenin alanı , dikdörtgenin alanı,  karenin alanı, yamuğun alanı, paralelkenarın alanı,  dairenin alanı konuları işlenmiştir. Bu konularla ilgili çözümlü sorular bulunmaktadır. Konunun devamında dökümanı indirebilirsiniz.

Alt tarafta bulunan videolar geçen polinom özellikleri
Reel katsayılı polinoınları tanıyabilme
Bir fonksiyonu polinom yapan üs değerlerini bulabilme
Pqlinoınların özdeşliğini kullanabilme
Polinom özdeşliği yardımıyla; bir kesri, basit kesirlerine ayırabilme
Polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini yapabilme
Polinomlarda bölme işlemini yapabilme
Polinomlarda Horner yöntemi (sentetik metot) ile bölme yapabilme
Polinomlarda derece işlemlerini yapabilme
Bir özdeşlikte değişkenin yerine her reel sayının yazılabileceğini fark etme
P(x) polinomunun x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(x) in x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(mx + n) nin x - k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x - k ile bölümünden kalanının P(ak+b) olduğunu yazabilmeBir polinomun katsayılar toplamını ve sabit terimini bulabilme
Bir polinomun çift kuvvetli veya tek kuvvetli terimlerinin katsayılar toplamını bulma
P(x) in xn - k ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilıne
P(x) in (x - a) (x _ b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in (x - a) (x - b) ile bölümünden kalan biliniyorsa, (x - a) ile bölümünden kalanı bulma
P(x) in (x - a) ve (x - b) ile bölümünden kalanlar biliniyorsa, (x - a).(x - b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) polinomu (x - a)n ye tam bölünüyorsa, türev yardımıylaîbilinmeyen katsayıları bulabilme
P(x) polinomu (x - a)n ye tam bölünüyorsa, Horner yöntemiyle bilinmeyen katsayıları bulabilme
(x - a).P(x) = (x - a).Q(x) biçiminde verilen polinomlarda P(a) yı bulabilme

Özdeşlikler yardımıyla polinomlarda değer bulabilme
Bir polinomun derecesini tespit edebilme ve bu dereceye ait polinomun genel ifadesini yazarak özdeşlik sorularını çözebilme
n. dereceden polinomun bir çarpanı verildiğinde diğer çarpanı genel ifadesiyle yazabilme
“A sayısı n ye tam bölünüyorsa, n yi bölen sayılara da tam bölünür.” teoreminin polinomlarda uygulamasını yapabilme


Polinomlarla ilgili 100 ün üzerinde soru ile  konu anlatımı ve polinomlar ile ilgili testleri çözümlü soruları ve çıkmış soruları konunun devamında ki dökümandan indirebilirsiniz.
Ayrıca Forumdaki yüzlerce Çözümlü Polinom soruna bakabilirsiniz.

Çokgen nedir?
Çokgen doğrusal olmayan ikiden fazla doğru parçasının birleşiminden kapalı şekle denir.
Çokgenleri oluşturan dorru parçalarına kenarları , birleşim yerine ise çokgenin köşeleri denir.
Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.üç kenarlı çokgene üçgen , dört kenarlı çokgene dörtgen ,beş kenarlı çokgene beşgen denir.
 
Konunun devamında Yamuk ve özellikleri , paralelel kenar ve özellikleri , dikdörtgen ve özellikleri ,kare ve özellikleri , eşkenar dörtgen ve özellikleri , düzgün beşgen ve altıgenin özellikleri ve şekillerin alan ve çevreleri . Ayrıca çokgenlerle ilgili sorular ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

6. sınıf Olasılık
Bir yüzü yazı,diğer yüzü tura olan madeni paraların havaya atılma işine deney denir. Bir deneyde çıkan sonuçların her birine olay denir. Bütün çıkanların kümesine de örnek uzay veya evrensel küme adı verilir.

Bir madeni para atıldığında yazı y, tura t olsun
Yazı gelme olayı ve kümesi A ise,  A=  olur.Tura gelme olayı ve kümesi B ise,  B=  olur.
Evrensel küme E ise E=  olur. Bu kümelerin eleman sayıları S(A)=1, S(B)=1, S(E)=2 dir.Burada; A olayının gerçekleşmesi olasılığı O(A) ile, B olayının gerçekleşmesi olasılığı da O(B) ile gösterilir.
 
 
Konunun devamında olasılık soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

Küme nedir?
Elemanları belirlenebilen canlı ve cansız varlıkların yada kavramların oluşturdukları topluluğa küme denir. A={ a,1,h,4,78}
Bu varlıkların her birine eleman denir. € sembolu ile gösterilir. s(A) ; A kümöesinin eleman sayısı demektir.
Bir topluluğun küme olabilmesi için;
1-Elemeanların iyi tanımlanmış ve açık olması gerekir.
2-Kümenin birbirinden farklı elemanlardan oluşması gerekir.
3-Büyük ve temel harflarle belirtilmelidir.


Konunun devamında venn şemsı  ,liste yöntemi ortak özellik yöntemi , boş küme sonlu ve sonsuz küme ( evrensel küme ), eşit küme  ,  denk küme , alt küme ve öz alt küme ve özellikleri , kümelerde birleşim , kesişim , fark işlemi ve özellikleri, kümeler ile ilgili sorular testi ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

6. sınıf Kümeler videolu konu anlatımı için tıklayınız

Alttaki dökümanda 6. sınıf  hız , yüzde , denklem , oran ve orantı  , kesir  , kar zarar problemleri ve soruları bulunmaktadır.

Oran nedir?
Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırlımasına oran denir.
Örnek : Ahmetin boyu 80 cm , annnesinin boyu 160 cm dir. Cemin boyunun annnesiin boyuna oranı 80:160 (80/160)
Orantı nedir?
İki veya daha fazla oranın eşitliğine oranrı denir.
1/2=80/160
 
a : b ve c : d oranları birbiirine eşitse ; a 1. terim , b 2. terim , c 3. terim , d 4. terim dir.
a : b = c : d   a ile d ye dış terimler , b ile c ye iç terimler denir.
 
 
Konunun devamında oran ve orantının özellikleri , orantı çeşitleri doğru ve ters orantı ve bu konuların problemleri-soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

Ondalık sayılarla Aritmetiksel işlemler
Ondalık Kesirler (Sayılar):
m Є Z ve n Є Z+ olmak üzere, m / 10n şeklinde yazılabilen kesirlere Ondalık Kesir, sayılara da Ondalık Sayılar denir. Yani, paydası 10' un kuvveti olan kesirler (sayılar) dir.
Örnekler:
1/10 = 0,1 sıfır tam onda bir
2/10 = 0,2 sıfır tam onda iki
3/10 = 0,3 sıfır tam onda üç
25/100 = 0,25 sıfır tam yüzde üç

Ondalık sayıların rasyonel sayıya çevrilmesi
Devirsiz ondalık sayılar, rasyonel sayı şekline şöyle çevrilir: Paya ondalık sayının tümü yazılır, paydaya da 1 ve 1' in ardına ondalık kısımdaki rakam sayısı kadar 0 yazılır.
 
Konunun devamında ondalık kesirlerde çözümleme , dört işlem , devirli ondalık , sıralama , belirli bir basamağa sıralalama ve bu konuların soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.