Natalie Mars Matematik Konu Anlatımları » Sayfa 3 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Matematik Konu Anlatımları » Sayfa 3

Çözümlü İntegral Özel Dönüşümler soruları video anlatımı
 
 
 

integral soruları, İntegral kuralları, integral hacim soruları, çözümlü hacim soruları, integral video anlatımı, integralle hacim hesaplama
Konunu devamında diğer videoyu izleyebilirsiniz.
İntegral ile  ilgili  tüm dökümanları  indirmek  için integral konu anlatımı yazınına bakınız.

Çözümlü integral soruları, integral alma, integral soruları, İntegral kuralları , integralle alan hesaplama
 
 
 
Dİğer video için yazının devamına bakınız.
İntegral ile  ilgili  tüm dökümanları  indirmek  için integral konu anlatımı yazınına bakınız.
 

Çözümlü Özel Tanımlı Fonksiyonlarda İntegral video anlatımı soruları
 
 
 

Çözümlü Trigonometrik ifadelerin integrali soruları video
 
 
 

Çözümlü İntegral Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi soruları video anlatımı
 
 
 

Çözümlü Değişken Değiştirme , Çözümlü integral soruları, integralin tanımı, integralde değişken değiştirme, integral alma,  integral video anlatımı
 
İntegral ile  ilgili  tüm dökümanları  indirmek  için integral konu anlatımı yazınına bakınız.

Faktöriyel nedir

n, 1’den büyük bir doğal sayı olmak üzere; 1’den n’ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n’nin faktöryeli veya kısaca n faktöryel denir. (n!) biçiminde gösterilir. Çok kullanılmamakla beraber faktöryele çarpansal dendiği de olur.

1.2.3.4.,,,.(n – 2).(n – 1).n = n!
n! = n.(n – 1)!
     = n.(n – 1).(n – 2)! 
  = n.(n – 1).(n – 2).(n – 3)!

Sıfır faktöriyel

Faktöryel kavramıyla matematiğin birçok alanında karşılaşırız. Sayılar kuramından tutun, fonksiyonlara, kümeler kuramından tutun, seçme-sıralama problemlerine kadar birçok yerde faktöryel olmazsa olmazdır. Hemen bir örnek verelim. A, B, C, D, E elemanlarının kaç değişik şekilde sıraya dizilebileceğini bulalım. En başa bu 5 elemandan herhangi biri gelebilir. O biri en başa geldikten sonra, baştan ikinci yere 4 eleman gelebilir. Buraya da bir eleman geldikten sonra ortadaki yere 3 farklı eleman gelebilir ve bu durum böyle devam eder. Biz de buradan toplam 5·4·3·2·1= 120 yani 5! kadar değişik şekilde dizebileceğimizi anlarız.

Demek ki neymiş, 5 nesne veya 5 kişi bir sıraya 5! kadar değişik şekilde dizilebilirmiş. Benzer işlemlerle n tane nesnenin bir sıraya n! kadar değişik şekilde dizilebileceği çıkar. Buna göre 2 nesne 2! = 2, 1 nesne 1! = 1 şekilde sıraya dizilebilir. Peki olmayan bir nesneyi kaç değişik şekilde sıraya dizebiliriz? Olmayan nesneyi nasıl sıraya dizeceksin? Dizemezsin. Sen de dizemezsin, ben de… Yani hepimiz için tek durum mümkün: Dizemeyiz! İşte bu yüzden 0! ifadesi 1 diye tanımlanır.

Dikkat edin, 0! = 1 eşitliği bir tanımdır, teorem değildir. Kanıtını yapamıyor değiliz, kanıtını isteme hakkınız bile yok. Yukardaki açıklamalarımız sadece neden 5 değil de, 0 değil de 1 diye
Konunun devamındaki döküman ve videoda çözümlü faktöriyel soruları, Faktöriyel konu anlatımı bulunmaktadır.