Natalie Mars Konikler Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Konikler

Tanım
Hiperbol, belirli iki noktaya olan mesafelerinin farkı, sabit 2a'ya eşit olan noktaların geometrik yeridir.
Bu sabit noktalar, hiperbolün odak noktaları olarak isimlendirilir ve ara mesafesi 2c olarak gösterilir.
Hiperbolün iki ayrı kolu mevcut olup, birbirine dik iki simetri ekseni mevcuttur.
Bu eksenlere göre hiperbolün denklemi, b² = a² - c² olmak üzere (x² / a²) - (y² / b²) = 1 olarak yazılır.
y=± bx/a doğruları hiperbolün asimptotlarıdır.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Bir hiperbolü tanımlayabilmemiz için, hiperbolün eksenleri olan asal eksen ve yedek eksenlerini tanıyabilecek ve bu eksenlerinin uzunluklarını hesaplayabilecek,
* Hiperbole ait özel noktalar olan, merkezini, köşelerinin ve odak noktalarının koordinatlarını yazabilecek, odak noktaları arası uzaklığını ve hiperbolün dış merkezliğini hesaplayabilecek,
* Hiperbolün çemberleri olan, asal, yedek ve doğrultman çemberinin denklemlerini yazabilecek,
* Merkezil hiperbolün denklemini yazabilecek ve bu hiperbolün odakları hangi eksenler üzerinde olduğunu söyleyebilecek,
* Denklemi verilen hiperbol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyebilecek,
* Hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemini yazabilecek,
* Denklemi verilen bir hiperbolün, köşegen ve asimptot doğrularının denklemlerini yazabilecek,
* Verilen bir ikizkenar hiperbolü tanıyabilecek ve bu hiperbolün özeliklerini ve bunlara ait uygulamaları yapabileceksiniz.

Buradaki konu anlatımı videolarında Parabolun tanıtımı, Parabolun Tepe Noktası Koordinatları, Parabolun Eksenleri Kestiği Noktalar, Parabolun Grafik Çizimi, Grafiği verilen Parabolun Denkleminin yazılması, Üç Noktası biline parabolun grafiğini çizimi konuları yer almaktadır.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Verilen bir parabolün denklemini tanıyabilecek, bu parabolün eksenlerini ve doğrultman doğrusunu, simetri ekseninin denklemini yazabilecek, doğrultman doğrusunun denklemi ve odak noktasının koordinatları verilen parabolün denklemini yazabilecek,
* Parabolün özel noktaları olan, parabolün odak noktasının ve tepe noktasının koordinatlarını yazabilecek, parabolün parametresini ve dış merkezliğini hesaplayabilecek,
* Tepe noktası orjinde olan, merkezil parabolün her türlü denklemini yazabilecek,
* Parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyebilecek,

* Bir parabole üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemini yazabilecek ve bunlarla ilgili uygulamaları yapabileceksiniz.

Elips nedir?

Elips çemberin biraz deforme olmuş hali olan bir geometrik nesnedir. Tanımı şu şekilde yapalım.
Düzlemde verilen F1 = (a1, b1) ve F2 = (a2 , b2) noktalarına uzaklıkları toplamı verilen sabit bir a sayısına eşit olan noktaların geometrik yerine bir elips denir.Bu verilen (a1, b1) ve (a2 , b2) noktalarına elipsin odakları denir.
Başlangıç olarak odakları c > 0 olmak üzere F1 = (c, 0) ve F2 = (-c, 0) noktalarında olan ve odaklara uzaklıkları toplamı 2a ya eşit olan noktaların geometrik yerinin analitik ifadesini elde edelim:
elips
Merkezcil Elipsin formülü
elips
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elips
 
Alttaki konu anlatımı videolarında,
 * Elipsi tanımlayabilmemiz için elipse ait asal ve yedek eksenleri tanıyabilecek. Bu eksenlerin uzunlukluklarını hesaplayabilecek,
* Elipse ait özel noktalar olan, elipsin köşelerinin ve odak noktalarının koordinatlarını odaklar arası uzaklığını ve elipsin dış merkezliğini hesaplayabilecek,
* Elipsin çemberleri olan, asal çember, yedek çember ve doğrultman çemberlerinin denklemlerini yazabilecek,
* Merkezil elipsin denklemini yazabilecek ve bu elipsin bütün özeliklerini tanıyabilecek,
* Denklemi verilen bir merkezil elipsin parametrik denklemini ve aynı şekilde parametrik denklemi verilen bir elipsin merkezil denklemini yazabilecek,
* Denklemi verilen elips ile bir doğrunun durumlarını inceleyebilecek,
* Denklemi verilen merkezil bir elipse, üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemini yazabileceksiniz,

Düzlemde sabit bir o noktasından, sabit bir r uzaklığında bulunan noktaların tümünün kümesine çember denir.O noktasına merkez, O noktasını çemberin herhangi bir noktasına bir leştiren doğru parçasına yarıçap , Çemberin herhangi iki noktasını birlerştiren doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, çemberi farklı iki noktadan kesen doğruya kesen , bir noktada kesen doğruya teğet denir.alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konunun devamında Çember ve dairenin özellikleri ,Çemberde Açılar, Çemberde uzunluk,Çıkmış öss sorularıi Çemberde kuvvet , cevresi alanı , daire dilimi , daire dilimini alanı nedir dökümanlarda bulunmaktadır.