Natalie Mars Geometri Konu Anlatımları Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Geometri Konu Anlatımları

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Işınların ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi, ışınlara da açının kolları ya da açının kenarları adı verilir.


açı

Bir açının büyüklüğünden söz edebilmek için, açıyı bir ölçü birimiyle ölçmek gerekir. Açı ölçme birimi derecedir.


Alttaki konu anlatımı videolarında


* Açıları adlandırıp, köşe ve kenarlarını belirtebilecek,

* Verilen şekle göre adlandırılmış bir açının yönünü söyleyebilecek,

* Bir açının düzlemden ayırdığı nokta kümelerini söyleyebilecek,

* Bir açıyı ölçmeyi öğrenecek,

* Açı çeşitlerini tanıyacak,

* Komşu açıları, tümler ve bütünler açıları, ters açıları tanıyacak, özeliklerini öğrenecek ve bunlarla ilgili örnekleri yapabilecek,

* Doğruların dikliğini, açıların eşliğini ve bir açının açıortayını tanımlayabilecek,

* Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları tanıyacak, bunlarla ilgili aksiyom ve teoremleri öğrenecek, uygulamalarını yapabilecek,

* Kenarları paralel açıları tanıyacak, ilgili teoremleri öğrenecek ve ilgili uygulamalar yapabilecek,

* Kenarları dik açıları tanıyacak, ilgili teoremleri öğrenecek ve ilgili uygulamalar yapabileceksiniz

Sitedeki matematik konuları alt taraftan, Lise geometri konuları na buradan ulaşabilirsiniz.
Sbs Ygs-Lys Tüm matematik konularına alt taraftaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Sayfa içinde arama özelliğini kullanarak istediğiniz konulara ulaşabilirsiniz.

Tanım
Hiperbol, belirli iki noktaya olan mesafelerinin farkı, sabit 2a'ya eşit olan noktaların geometrik yeridir.
Bu sabit noktalar, hiperbolün odak noktaları olarak isimlendirilir ve ara mesafesi 2c olarak gösterilir.
Hiperbolün iki ayrı kolu mevcut olup, birbirine dik iki simetri ekseni mevcuttur.
Bu eksenlere göre hiperbolün denklemi, b² = a² - c² olmak üzere (x² / a²) - (y² / b²) = 1 olarak yazılır.
y=± bx/a doğruları hiperbolün asimptotlarıdır.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Bir hiperbolü tanımlayabilmemiz için, hiperbolün eksenleri olan asal eksen ve yedek eksenlerini tanıyabilecek ve bu eksenlerinin uzunluklarını hesaplayabilecek,
* Hiperbole ait özel noktalar olan, merkezini, köşelerinin ve odak noktalarının koordinatlarını yazabilecek, odak noktaları arası uzaklığını ve hiperbolün dış merkezliğini hesaplayabilecek,
* Hiperbolün çemberleri olan, asal, yedek ve doğrultman çemberinin denklemlerini yazabilecek,
* Merkezil hiperbolün denklemini yazabilecek ve bu hiperbolün odakları hangi eksenler üzerinde olduğunu söyleyebilecek,
* Denklemi verilen hiperbol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyebilecek,
* Hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemini yazabilecek,
* Denklemi verilen bir hiperbolün, köşegen ve asimptot doğrularının denklemlerini yazabilecek,
* Verilen bir ikizkenar hiperbolü tanıyabilecek ve bu hiperbolün özeliklerini ve bunlara ait uygulamaları yapabileceksiniz.

"Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür",
"Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyüktür" ,
"Bir üçgende eş açıların karşısındaki kenarlar da eştir" başlıklarını içermektedir.
üçgen eşitsizliği

Bu konu anlatımı videolarında Tabanı ve Yüksekliği Bilinen Üçgenin Alanı, Dik Üçgenin Alanı, Eşkenar Üçgenin Alanı, Üçgende Tüm alan bağıntıları ve bunlarla ilgili çözümlü sorular yer almaktadır. Konu ile alakalı testleri en alttaki linkten indirebilirsiniz

Bu konu anlatımı videolarında Çemberde Yay Uzunluğu,Çemberde Teğet Kiriş Özellikleri, Teğetler Dörtgeni, Kirişler Dörtgeni, Çemberde Kuvvet, Ortak Teğet Parçasının Uzunluğu, Bir Doğru İle Bir Çemberin Durumları konuları yer almaktadır. Konun altında konu ile alakalı test ve dökümanları indirebilirsiniz.

Bu konu anlatımı videolarında Çemberde Merkez Açı, Çemberde Çevre Açı ve özellikleri, Çemberde iç açı, Çemberde dış açı,Çemberde Kirişler Dörtgeni, Çemberde Teğetelr Dörtgeni konuları yer almaktadır. Konu altında testleri indirebilirsiniz.

Buradaki konu anlatımı videolarında Parabolun tanıtımı, Parabolun Tepe Noktası Koordinatları, Parabolun Eksenleri Kestiği Noktalar, Parabolun Grafik Çizimi, Grafiği verilen Parabolun Denkleminin yazılması, Üç Noktası biline parabolun grafiğini çizimi konuları yer almaktadır.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Verilen bir parabolün denklemini tanıyabilecek, bu parabolün eksenlerini ve doğrultman doğrusunu, simetri ekseninin denklemini yazabilecek, doğrultman doğrusunun denklemi ve odak noktasının koordinatları verilen parabolün denklemini yazabilecek,
* Parabolün özel noktaları olan, parabolün odak noktasının ve tepe noktasının koordinatlarını yazabilecek, parabolün parametresini ve dış merkezliğini hesaplayabilecek,
* Tepe noktası orjinde olan, merkezil parabolün her türlü denklemini yazabilecek,
* Parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyebilecek,

* Bir parabole üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemini yazabilecek ve bunlarla ilgili uygulamaları yapabileceksiniz.

Analitik Düzlem Nedir


Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.
Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Orjin Nedir


Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir.
Analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı ikilisi karşılık gelir. Bu sayı ikilisine noktanın koordinatları denir.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişkiyi kavrayacak,
* Koordinatları verilen bir noktayı, analitik düzlemde bulup işaretleyebilecek,
* Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilecek,
* Uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasının, orta noktasının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen üçgen ve çokgenlerin kenar uzunluklarını, kenarların orta noktalarının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin kordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin veya dörtgenin alanını hesaplayabileceksiniz.

Simetri konu anlatımı videolarında Noktaya göre simetri, Doğruya göre simetri, Üçgenin Bir Doğruya Göre Simetriği, Eşkenar Üçgenin Simetri Eksenleri, Karenin Simetri Merkezi ve Eksenleri, Koordinat Eksenlerinde Simetri konuları yer almaktadır. Ayrıca konu altında testleri indirebilirsiniz