Natalie Mars Doğru Grafikleri Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Doğru Grafikleri

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Bir doğrunun eğim açısını veya eğimini tanımlayabilecek,
* İki noktası bilinen doğrunun eğimini veren bağıntıyı öğrenebilecek,
* Verilen iki doğrunun paralel veya dik olma şartlarını öğrenebilecek,
* Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilecek,
* İki noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilecek,
* Verilen bir noktadan geçen ve eksenlere paralel olan doğruların denklemlerini yazabilecek,
* Başlangıç noktasından (orijinden) geçen doğruların denklemlerini ve eğimlerini bulabilecek,
* D = {(x, y)| y = mx + n, m, n∈R, (x, y) ∈ R x R} kümesini analitik düzlemde bir doğru olduğunu gösterebilecek ve grafiğini çizebilecek,
* D = {(x, y) | ax + by + c = 0 , a, b ∈ R, (x, y) ∈ R x R} kümesini analitik düzlemde bir doğruyu temsil ettiğini gösterebilecek ve bu doğrunun grafiğini çizebilecek,
* Eksenleri kestiği noktalar verildiğinde, doğrunun denklemini yazabilecek,
* Denklemleri verilen iki doğrunun, birbirine göre durumlarını belirleyebilecek ve bunlarla ilgili problemleri çözebilecek,
* Verilen, iki bilinmeyenli lineer denklem sisteminin çözüm kümesinin varlığını analitik düzlemde irdeleyebilecek, varsa çözüm kümesinini bulabilecek,
* Verilen iki doğru arasındaki açının ölçüsünü veren bağıntıyı yazabilecek, bununla ilgili problemleri çözebilecek,
* Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bulabilecek, bununla ilgili problemleri çözebilecek.
* Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilecek,
* Kesişen iki doğrunun meydana getirdiği açıların ölçüsünü bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin, kenarlarını ve yüksekliklerini taşıyan doğruların denklemlerini yazabilecek,
* Verilen üç noktanın bir doğru üzerinde olup olmadığnı gösterebileceksiniz