Natalie Mars Dizilerin Yakınsaklığı Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Dizilerin Yakınsaklığı

Diziler Konu Anlatımı, Monoton diziler , Diziler çözümlü sorlar
Tanım kümesi IN doğal sayılar kümesi, değer kümesi ise IR gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi denir. Dizinin verilebilmesi için her 1, 2, ..., n, ... doğal sayılarına x1 , x2 , ...., xn , ... gibi gerçel sayıların karşı getirilmesi gerekmektedir. x1, x2, ... .. sayılarına dizinin terimleri, n ye bağlı bir ifade olan xn ye ise dizinin genel terimi denir.
Diziler ya x1, x2, x3 ,....gibi veya xn genel terimini parantez içine alarak {xn} veya (xn) gibi de gösterilebilir.

Aritmetik Dizi
a ve d gerçel sayılar olmak üzere,
a, a + d, a + 2d, a + 3d, ...
dizisinin genel terimi xn= a + (n - 1).d dir. Böyle ifade edilebilen bir diziye aritmetik dizi, d sayısına da dizinin ortak farkı denir.
(a + (n - 1).d) aritmetik dizisinde ardışık (birbirini takip eden) herhangi iki terim arasındaki farkın daima sabit olup d ye eşit olduğuna dikkat ediniz.

Geometrik Dizi
a ve q, q ≠ 0, gerçel sayılar olmak üzere
a, a.q, a.q2, a.q3, ... dizisinin genel terimi xn = a.qn-1 dir. Böyle bir diziye geometrik dizi, q sayısına da dizinin ortak çarpanı denir.
(a.qn-1) geometrik dizisinde ardışık herhangi iki terimin oranı daima sabit olup q ya eşittir.


Konunu devamında Sonlu diziler , Sabit diziler , Eşit diziler , Monoton diziler , Alt dizi , Bir Dizinin Yakınsaklığı, ıraksaklığı ve Limiti nedir? , Alt limit Üst limit  ve çözümlü soruları bulunmaktadır. Bir çeşit anlatım dökümanını indirmek için tıklayınız