Natalie Mars Devirli Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirme Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Devirli Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirme

rasyonel sayılar

Hangi Sayılar Rasyonel?


İnsanlık, gelişimine paralel olarak sayıları geliştirmiştir. Doğal sayılar kümesi, bir süre sonra daha geniş bir küme olan ve doğal sayıları da kapsayan tam sayılar kümesi olarak
genişletilmiştir. Tam sayılarla yapılan işlemler rasyonel sayıların varlığını gerekli kılmıştır.
-a/b ,a/-b şeklindeki rasyonel sayılar aynı rasyonel sayıyı belirtirler. Bu sayılar sayı doğrusu üzerinde -(a/b)  rasyonel sayısının bulunduğu yerdedir.

Rasyonel Sayılarda sıralama


Meltem, fen ve teknoloji dersi için yaptığı bir araştırmada suyun donma noktasının 0 0C olduğunu öğrenir. Ancak suya tuz eklendiğinde donma noktasının -4,2 0C' a kadar düştüğünü fark eder. Karışıma bir miktar su eklendiğinde ise yeni donma noktasının -2,5 0C olduğunu görür.
Bu bilgilere göre, karışıma su eklendiğinde donma noktası artar mı, azalır mı?
Sayı doğrusu üzerinde, pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağında, negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda yer alır.

Rasyonel Sayılarda Sıralama yapma

Sayı doğrusu sayılar soldan sağa doğru büyür. Sayı doğrusu pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağında, negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda yer alır.
Negatif her rasyonel sayı, pozitif her rasyonel sayıdan küçüktür.
Rasyonel sayıların sayı doğrusunda yeri gösterilerek soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Ya da sıralanacak rasyonel sayıların paydaları eşitlenir. Payı büyük olan pozitif rasyonel sayı büyüktür.Ayrıca payı büyük olan negatif rasyonel sayı küçüktür.
Ya da sıralanacak rasyonel sayıların payları eşitlenir. Paydası büyük olan pozitif rasyonel sayı küçüktür.Ayrıca payı büyük olan negatif rasyonel sayı büyüktür.

Devirli Rasyonel Sayılar

9/10 = 0,9999.......
11/9 = 1,2222.......
şeklinde ondalık kısmında aynı sayının tekrar ettiği sayılara devirli rasyonel sayılar denir.
0,9999.......= 0,9
1,2222.......= 1,2

a,b şeklinde verilen devirli ondalık sayıyı kesir şeklinde yazma
Tüm sayı virgülsüz olarak düşünülüp (ab) bu sayıdan devreden sayı çıkarılır. Bu bulunan rasyonel sayının payına yazılır. İstenen rasyonel sayının paydasına ise devreden sayı adeti kadar 9, virgülün sağında devretmeyen sayı adeti kadar 9un soluna sıfır eklenir.
Örnek: 3,75
( 375-37 ) / 90 = 338 / 90