Natalie Mars Devirli Ondalık Kesir Nedir Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Devirli Ondalık Kesir Nedir

Paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir.
Paydası 10 veya 10'nun kuvveti olacak şekilde genişletilemeyen kesirlerin, ondalık açılımlarının kesir kısımlarında tekrar eden rakamlar bulunur. Bu tür ondalık kesirler devirli ondalık kesir” olarak adlandırılır.
Bir ondalık kesrin basamaklarındaki rakamların basamak değeri, her basamak için soldan sağa doğru 10 kat küçülür.

Ondalık Kesirlerde Karşılaştırma

Virgül kullanarak yazılan ondalık kesirlerde kesir kısmının sağına eklenen sıfır, ondalık kesrin değerini değiştirmez.
İki ondalık kesirden tam kısmı büyük olan ondalık kesir diğerinden büyüktür.
İki ondalık kesrin tam kısmı eşitse, virgülün sağ tarafı yani ondalıklı kısmı büyük olan ondalık kesir diğerinden büyüktür.


Ondalık Kesirleri Yuvarlama

Ondalık kesri istenilen basamağa göre yuvarlarken, bu basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yapılır. Bu rakam, 5’ten büyük veya eşitse verilen basamaktaki rakam 1 artırılır, sağındaki diğer basamaklar atılarak ondalık kesir yazılır. 5’ten küçükse verilen basamaktaki rakam değişmez, sağındaki diğer basamaklar atılarak ondalık kesir yazılır.

ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

Ondalık kesirleri toplarken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Basamaklar hizalanarak toplama işlemi yapılır.

ONDALIK KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

Ondalık kesirleri çıkarırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Basamaklar hizalanarak çıkarma işlemi yapılır.

ONDALIK KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ

Ondalık kesirlerde çarpma işlemi yaparken, doğal sayılarda olduğu gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpanlardaki virgülün sağ tarafındaki basamak kadar çarpımın sağından virgülle ayrılır.

ONDALIK KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ

Ondalık kesri doğal sayıya bölerken virgülün sağındaki basamak kadar bölene sıfır eklenir. Bölünen ondalık kesirdeki virgül kaldırılır. Sonra bölme işlemi yapılır.
Doğal sayıyı ondalık kesre bölerken virgülün sağındaki basamak kadar bölünene sıfır eklenir. Bölenden virgül kaldırılır. Sonra bölme işlemi yapılır.
Ondalık kesri, ondalık kesre bölerken her iki tarafıda virgülden kurtardıktan sonra bölme işlemini yaparız.
Ondalık kesirleri 10, 100, 1000 ile bölmek için virgül, sırayla 1 basamak, 2 basamak ve 3 basamak sola kaydırılır.

Bu konu anlatımı videolarında Ondalık Kesirleri Yuvarlama,Ondalık Kesirleri Çözümleme,Ondalık Kesirlerle Toplama, Çıkarma, Çarpma Bölme ve Ondalık Kesir Problemleri konuları yer almaktadır.

rasyonel sayılar

Hangi Sayılar Rasyonel?


İnsanlık, gelişimine paralel olarak sayıları geliştirmiştir. Doğal sayılar kümesi, bir süre sonra daha geniş bir küme olan ve doğal sayıları da kapsayan tam sayılar kümesi olarak
genişletilmiştir. Tam sayılarla yapılan işlemler rasyonel sayıların varlığını gerekli kılmıştır.
-a/b ,a/-b şeklindeki rasyonel sayılar aynı rasyonel sayıyı belirtirler. Bu sayılar sayı doğrusu üzerinde -(a/b)  rasyonel sayısının bulunduğu yerdedir.

Rasyonel Sayılarda sıralama


Meltem, fen ve teknoloji dersi için yaptığı bir araştırmada suyun donma noktasının 0 0C olduğunu öğrenir. Ancak suya tuz eklendiğinde donma noktasının -4,2 0C' a kadar düştüğünü fark eder. Karışıma bir miktar su eklendiğinde ise yeni donma noktasının -2,5 0C olduğunu görür.
Bu bilgilere göre, karışıma su eklendiğinde donma noktası artar mı, azalır mı?
Sayı doğrusu üzerinde, pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağında, negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda yer alır.

Rasyonel Sayılarda Sıralama yapma

Sayı doğrusu sayılar soldan sağa doğru büyür. Sayı doğrusu pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağında, negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda yer alır.
Negatif her rasyonel sayı, pozitif her rasyonel sayıdan küçüktür.
Rasyonel sayıların sayı doğrusunda yeri gösterilerek soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Ya da sıralanacak rasyonel sayıların paydaları eşitlenir. Payı büyük olan pozitif rasyonel sayı büyüktür.Ayrıca payı büyük olan negatif rasyonel sayı küçüktür.
Ya da sıralanacak rasyonel sayıların payları eşitlenir. Paydası büyük olan pozitif rasyonel sayı küçüktür.Ayrıca payı büyük olan negatif rasyonel sayı büyüktür.

Devirli Rasyonel Sayılar

9/10 = 0,9999.......
11/9 = 1,2222.......
şeklinde ondalık kısmında aynı sayının tekrar ettiği sayılara devirli rasyonel sayılar denir.
0,9999.......= 0,9
1,2222.......= 1,2

a,b şeklinde verilen devirli ondalık sayıyı kesir şeklinde yazma
Tüm sayı virgülsüz olarak düşünülüp (ab) bu sayıdan devreden sayı çıkarılır. Bu bulunan rasyonel sayının payına yazılır. İstenen rasyonel sayının paydasına ise devreden sayı adeti kadar 9, virgülün sağında devretmeyen sayı adeti kadar 9un soluna sıfır eklenir.
Örnek: 3,75
( 375-37 ) / 90 = 338 / 90