Natalie Mars 6. sınıf Matematik Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » 6. sınıf Matematik

alt
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu egitim.gov.tr projesinden 6. sınıf sıvıları ölçme ilgili interaktif bir uygulamasını kullanarak eşitlik ve denklemler konusunu daha iyi anlayabilirsiniz.
Bu uygulamadaki sıvı ölçme araçları ile sıvıları ölçme, konu anlatımı ve alıştırmalar bulunmaktadır. Egitim.gov.tr nin hazırlamış oluğu Sıvıları ölçme ile  ilgili interaktif matematik aracı ile çalışmak için konunu devamındaki linki tıklayınız.

altEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu egitim.gov.tr projesinden 6. sınıf uzunluk ölçme ile ilgili interaktif bir uygulamasını kullanarak uzunluk ölçülerini daha iyi anlayabilirsiniz.
 
Bu uygulamadaki oyuncu ile cirit atma oyunu oynayıp atış mesafinizi uzunluk ölçüleri cinsinden birbirine çevirme soruları yapabilirsiniz.
Egitim.gov.tr nin hazırlamış oluğu uzunluk ölçme ile  ilgili interaktif matematik aracı ile çalışmak için konunu devamındaki linki tıklayınız.
Uzunluk Ölçme Konu anlatımı için buraya tıklayınız

altEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu egitim.gov.tr projesinden 6. sınıf denklemler ilgili interaktif bir uygulamasını kullanarak eşitlik ve denklemler konusunu daha iyi anlayabilirsiniz.
 
Bu uygulamadaki terazi oyununda terazi üzerinde gösterilen denklemlere uygun ağırlıkları kullanarak terazinin dengesini korumaya çalışarak denklem ve eşitlik kavramını anlamış olacaksınız.
Egitim.gov.tr nin hazırlamış oluğu denklem ve eşitlik ile  ilgili interaktif matematik aracı ile çalışmak için konunu devamındaki linki tıklayınız.
6. sınıf Üslü Sayılar ve Denklem

Bu yazıda ki dökümanda Üçgende Açı Özellikleri , İki iç açı ortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü  formülü , İki dış açı ortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü formülü  , bir iç açı ortay ile bir dış açı ortayın kesişmesinden oluşan açının ölçüsünü veren formül ,üçgenin bir kenarının içe büküldüğünde oluşan açının ölçüsü ve çözümlü örnekler , iç açılar toplamı , dış açılar toplamı ve  açılarla ilgili soruları bulabileceksiniz.
Konunun devamındaki linkten indirebilirsiniz.

Çokgen nedir?
Çokgen doğrusal olmayan ikiden fazla doğru parçasının birleşiminden kapalı şekle denir.
Çokgenleri oluşturan dorru parçalarına kenarları , birleşim yerine ise çokgenin köşeleri denir.
Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.üç kenarlı çokgene üçgen , dört kenarlı çokgene dörtgen ,beş kenarlı çokgene beşgen denir.
 
Konunun devamında Yamuk ve özellikleri , paralelel kenar ve özellikleri , dikdörtgen ve özellikleri ,kare ve özellikleri , eşkenar dörtgen ve özellikleri , düzgün beşgen ve altıgenin özellikleri ve şekillerin alan ve çevreleri . Ayrıca çokgenlerle ilgili sorular ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

6. sınıf Olasılık
Bir yüzü yazı,diğer yüzü tura olan madeni paraların havaya atılma işine deney denir. Bir deneyde çıkan sonuçların her birine olay denir. Bütün çıkanların kümesine de örnek uzay veya evrensel küme adı verilir.

Bir madeni para atıldığında yazı y, tura t olsun
Yazı gelme olayı ve kümesi A ise,  A=  olur.Tura gelme olayı ve kümesi B ise,  B=  olur.
Evrensel küme E ise E=  olur. Bu kümelerin eleman sayıları S(A)=1, S(B)=1, S(E)=2 dir.Burada; A olayının gerçekleşmesi olasılığı O(A) ile, B olayının gerçekleşmesi olasılığı da O(B) ile gösterilir.
 
 
Konunun devamında olasılık soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

Küme nedir?
Elemanları belirlenebilen canlı ve cansız varlıkların yada kavramların oluşturdukları topluluğa küme denir. A={ a,1,h,4,78}
Bu varlıkların her birine eleman denir. € sembolu ile gösterilir. s(A) ; A kümöesinin eleman sayısı demektir.
Bir topluluğun küme olabilmesi için;
1-Elemeanların iyi tanımlanmış ve açık olması gerekir.
2-Kümenin birbirinden farklı elemanlardan oluşması gerekir.
3-Büyük ve temel harflarle belirtilmelidir.


Konunun devamında venn şemsı  ,liste yöntemi ortak özellik yöntemi , boş küme sonlu ve sonsuz küme ( evrensel küme ), eşit küme  ,  denk küme , alt küme ve öz alt küme ve özellikleri , kümelerde birleşim , kesişim , fark işlemi ve özellikleri, kümeler ile ilgili sorular testi ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

6. sınıf Kümeler videolu konu anlatımı için tıklayınız

Alttaki dökümanda 6. sınıf  hız , yüzde , denklem , oran ve orantı  , kesir  , kar zarar problemleri ve soruları bulunmaktadır.

Oran nedir?
Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırlımasına oran denir.
Örnek : Ahmetin boyu 80 cm , annnesinin boyu 160 cm dir. Cemin boyunun annnesiin boyuna oranı 80:160 (80/160)
Orantı nedir?
İki veya daha fazla oranın eşitliğine oranrı denir.
1/2=80/160
 
a : b ve c : d oranları birbiirine eşitse ; a 1. terim , b 2. terim , c 3. terim , d 4. terim dir.
a : b = c : d   a ile d ye dış terimler , b ile c ye iç terimler denir.
 
 
Konunun devamında oran ve orantının özellikleri , orantı çeşitleri doğru ve ters orantı ve bu konuların problemleri-soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.

Ondalık sayılarla Aritmetiksel işlemler
Ondalık Kesirler (Sayılar):
m Є Z ve n Є Z+ olmak üzere, m / 10n şeklinde yazılabilen kesirlere Ondalık Kesir, sayılara da Ondalık Sayılar denir. Yani, paydası 10' un kuvveti olan kesirler (sayılar) dir.
Örnekler:
1/10 = 0,1 sıfır tam onda bir
2/10 = 0,2 sıfır tam onda iki
3/10 = 0,3 sıfır tam onda üç
25/100 = 0,25 sıfır tam yüzde üç

Ondalık sayıların rasyonel sayıya çevrilmesi
Devirsiz ondalık sayılar, rasyonel sayı şekline şöyle çevrilir: Paya ondalık sayının tümü yazılır, paydaya da 1 ve 1' in ardına ondalık kısımdaki rakam sayısı kadar 0 yazılır.
 
Konunun devamında ondalık kesirlerde çözümleme , dört işlem , devirli ondalık , sıralama , belirli bir basamağa sıralalama ve bu konuların soruları ve video anlatımı için konu devamında linkleri takip ediniz.