Natalie Mars İki Nokta Perspektifi Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » İki Nokta Perspektifi

perspektif

Perspektif Nedir?

Geometrik cisimlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için genel olarak üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yapılır. Perspektifte, cisimler bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renkleri solmuş gibi görünür.
Yakın olan cisimler uzaktakinden daha büyük ve ayrıntılı gözükürler. Zeminin bittiği yerde, gökyüzüyle birleşen çizgiye “ufuk çizgisi”, gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen çizgilere “kaybolunan doğrular”, kaybolunan doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya da “kaybolunan nokta” denir.

Bir Nokta Perspektifi

Perspektif çizim yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir.
Bir nokta perspektifinde cismin ayrıtları tek bir noktaya giderek kaybolur. Kaybolunan nokta, prizmaya sağdan bakıldığında ufuk çizgisi üzerinde ve prizmanın sağında, soldan bakıldığında ise solundadır. Bu durum prizmaya alttan ve üstten bakıldığında değişmez.

İki Nokta Perspektifi

Prizma modelinin ön yüzü (sağ ve sol yüzlerin kesiştiği dikey ayrıt) çizimin düzlemine paralel değilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vardır. Bu tekniğe “iki nokta perspektifi” adı verilir.

Alttaki videolarda ön yüzü, alt yüzü,sol yüzü görünen cisimlerin perspektifni çizme, tek nokta perspektifi çizme,iki nokta perspektifi çizme yöntemleri yer almaktadır.