Natalie Mars İçine Fonksiyon Nedir Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » İçine Fonksiyon Nedir

lise 1 fonksiyonlar , Çözümlü fonsiyon soruları ,fonksiyonlarla ilgili sorular
FONKSİYON NEDİR
A ile B boş kümeden farklı iki küme ve A kümesinden B kümesine bir bağıntı f olsun. f bağıntısı A kümesinin her elemanını, B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşliyorsa, bu bağıntıya, A kümesinden B kümesine fonksiyon denir. Bu fonksiyon f: A→ B şeklinde gösterilir.
Bire Bir Fonksiyon NEDİR
A kümesinden B kümesine bir f fonksiyonu tanımlanmış olsun. A kümesinin farklı elemanlarının görüntüleri de farklı ise f fonksiyonuna, bire bir fonksiyon denir. O halde, A kümesinin birbirinden farklı her x1 ve x2 elemanları için f(x1) ≠ f (x2) ya da, x1 = x2 ise f (x1) = f (x2) olmalıdır.
Örten Fonksiyon NEDİR
Akümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlanmış olsun. f(A) = B ise f fonksiyonuna örten fonksiyon denir. B değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa, f bir örten fonksiyondur. O halde, y ∈ B için y = f (x) olacak şekilde en az bir x ∈ Avarsa, f: A→B fonksiyonu örten fonksiyondur.
İçine Fonksiyon NEDİR
f, A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlanmış olsun. f(A) görüntü kümesi, B kümesinin bir özalt kümesi ise f fonksiyonuna içine fonksiyon denir. Bu değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa, f fonksiyonu içine fonksiyondur. O halde, A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, f : A→B için f(A) ≠ B olacaktır. İçine bir fonksiyonda değer kümesinde açıkta (eşlenmeyen) eleman daima olacaktır.
BİRİM FONKSİYON NEDİR
Atanım kümesinden, B görüntü kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda, Atanı m kümesinin her elemanı, tekrar B tanım kümesinde kendisi ile eşliyorsa, f fonksiyonuna özdeşlik fonksiyonu veya birim (etkisiz) fonksiyon denir. Özdeşlik fonksiyonu, bire bir ve örten bir fonksiyondur. O halde, her x ∈ A için f(x) = x olur.
SABİT FONKSİYON NEDİR
A kümesinden, B kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda A tanım kümesinin bütün elemanları, f fonksiyonu ile B görüntü kümesinin aynı elemanına eşleniyorsa, f fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. O halde, f: A→B, Her x ∈ A için f(x) = k (k bir sabit sayı) dır. Tanım kümesinin her elemanı, görüntü kümesinde yalnız bir eleman ile eşlenirler.
DOĞRUSAL FONKSİYON NEDİR
a, b ∈ R, a ≠ 0, f : R→R olmak üzere, f (x) = ax + b şeklinde tanımlanan fonksiyona doğrusal fonksiyon denir. Bu fonksiyonun grafiği daima doğru şeklindedir.

Bu konunun devamında Bir fonksiyonun görüntü kümesi , Fonksiyonlarda işlemler , Fonksiyon çeşitleri , Bileşke fonksiyon , Tek ve çift fonksiyon , Artan ve Azalan fonksiyon ve Fonsiyonlar ile  ilgili çözümlü soruları bulabileceksiniz. 3 farklı konu anlatımı ve soruları vardır.