Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Üçgenin Ağırlık Merkezi

Analitik Düzlem Nedir


Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.
Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Orjin Nedir


Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir.
Analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı ikilisi karşılık gelir. Bu sayı ikilisine noktanın koordinatları denir.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişkiyi kavrayacak,
* Koordinatları verilen bir noktayı, analitik düzlemde bulup işaretleyebilecek,
* Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilecek,
* Uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasının, orta noktasının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen üçgen ve çokgenlerin kenar uzunluklarını, kenarların orta noktalarının koordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin kordinatlarını bulabilecek,
* Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin veya dörtgenin alanını hesaplayabileceksiniz.