Natalie Mars 7. Sınıf Matematik Konu Anlatımı Video » Sayfa 3 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » » Sayfa 3

Şeklin yansımasını bulabilmek için, doğruya (simetri eksenine) göre simetriğini bulmamız gerekir. Bunun için, önce şekil üzerindeki noktalardan simetri eksenine dikler inelim. Daha sonra simetri ekseninin diğer tarafında, bu dikmelerin uzunluğu ile aynı uzunlukta dikmeler çizerek simetrik noktalar bulalım. Şeklin yansımasının biçimi ve boyutu şekil ile aynıdır.
simetrik Yansımasında, sadece şeklin yönü ters çevrilmiş ve yeri değişmiştir.
Yansıma, doğruya göre simetri (ayna simetrisi) oluşturur. Bir şeklin kendisi ile yansıması eşittir. Bir yansımada şeklin biçimi ve boyum değişmez, sadece şeklin yönü ters çevrilir ve yeri değişir.

• Ayna simetrisi olarak da adlandırılan yansıma, doğruya göre simetridir.
• Bir şeklin kendisi ile yansıması eştir.
• Bir yansımada şeklin biçimi ve boyutu değişmez, sadece şeklin yönü ters çevrilir ve yeri değişir.
• Bir şekil, bir nokta etrafında döndürüldüğünde, o nokta dönme hareketinin merkezi olur. 1800 lik dönme (yarım dönme), merkezil dönme veya noktaya göre simetri olarak adlandırılır.
• Bir şekil kendi merkezi etrafında 3600 den küçük açı ile döndürüldüğünde, en az bir kez kendisi ile çakışıyorsa bu şekil dönme simetrisine sahiptir.

türk bayrağı
29 Mayıs 1936 tarihinde “Türk Bayrağı Kanunu” kabul edilmiştir. Daha sonra bu kanunun yerini 22 Eylül 1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Bayrağı Kanunu” almıştır. Kanun, Türkiye’de kullanılan bütün bayrakların en ve boy oranını, rengini, ay ile yıldızın yerini, boyutlarını ve her türlü özelliklerini belirtmektedir. Türk bayrağı, bayrak kanununda ifade edildiği hâliyle kesin şeklini almıştır. Aşağıda çizimi verilen Türk bayrağını inceleyiniz.

Bayrağın direk tarafına gelen kenarlarına uçkurluk denir. Bayrak çiziminde temel ölçü genişliktir. Genişlik, G ile gösterilir. Diğer ölçüler genişliğe göre hesaplanır. Bayrağımızın çizimine ait ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir

Çizim Ölçüleri için buraya bakınız.
Çizimin nasıl yapılacağını anlatan yazı için buraya bakınız.

Benzer çokgenlerin açıları eş ve karşılıklı kenar uzunluklarının oranı birbirine eşittir. Bu oran “benzerlik oranı” olarak adlandırılır. Eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir.
İki çokgenin açıları birbirine eş ve benzerlik oranı 1 (karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eş) olduğu için bu iki çokgen birbirine eştir.
ABCDE çokgeninin 1/2 ve 2 oranında benzerleri alttaki gibidir.
Eş olmayan benzer bir çok çizilmesi istendiğinde kenarların oranı 1 den faklı olarak çizilmelidir.
çokgenin benzerleri

Bir çokgenin benzeri çizilirken şeklin biçimi korunmalıdır. Bu da çokgenin açılarının birebir çizilmesi ile gerçekleşir. Kenarlarını ise belirltilen benzerlik oranın kadar katı alınarak çizilir.

altıgenÇokgenlerin Özellikleri, İç açıları toplamı

Çokgenlerin kenarlarından geçen doğrular çokgenlerin iç bölgelerinden de geçiyorsa bu çokgenler içbükey, geçmiyorsa dış bükey çokgenler olarak adlandırılır.
Bir çokgenin ardışık iki kenarının oluşturduğu açılara çokgenin iç açıları, aynı köşeden geçen bir kenarın uzantısıyla ardışık kenarlann oluşturduğu açılara da çokgenin dış açıları denir.
Bir çokgenin bir köşesindeki iç ve dış açılannm ölçüleri toplamı 180° olduğundan bu açılar bütünlerdir.
Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren her doğru parçasma çokgenin bir köşegeni denir.

Çokgenin İç Açıları Toplamı

n tane kenarı olan bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, (n-2)x180 bağıntısı ile bulunur.

Çokgenin bir açısı formülü

n tane kenarı olan bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü (n-2)x180 / n bağıntısı ile bulunur.

Çokgenin Dış Açıları Toplamı

n tane kenarı olan bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 3600 dır.

Çokgenin bir dış formülü

; n tane kenarı olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 / n bağıntısı ile bulunur.

Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Problem Çözümü

Mete Bey, bir yunus ile gösteri yaptı. Yunus, eğitmeni Mete Bey’in verdiği balığı almak için havuz yüzeyinden, kendi boyunun 2 katının 1 metre fazlası kadar sıçradı. Mete Bey, ikinci balığı
aynı yükseklikte tuttuğunda yunus, havuz yüzeyinden kendi boyu kadar daldı, ardından 10m yükselip balığı aldı. Mete Bey'in bulunduğu tramplenin yüksekliği değişmediğine göre, yunusun balığı havuz yüzeyinden kaç metre yukarıda tuttuğunu bulalım:
Bu duruma ait denklemleri yazalım. Burada, yunusun boyunu bilinmeyen (x) kabul edelim.
1. sıçramayı gösteren cebirsel ifade: 2x+1
2. sıçramayı gösteren cebirsel ifade: -x+10
Mete Bey'in balığı tuttuğu yükseklik aynı olduğundan, iki cebirsel ifade birbirine eşit olur.
2x+1=-x+10 (Her iki tarafa (-1) ekleyelim.)
2x+1+(-1)=-x+10+(-1)

Bilgi: Denklem çözümlerinde eşitliğin bozulmaması için her iki tarafa da aynı işlemin yapılması gerekir. Yani eşitliğin her iki tarafına da aynı sayı eklenebilir veya çıkartılabilir, her iki tarafıda aynı sayı ile çarpılabilir ya da sıfırdan farklı aynı sayıya bölünebilir.