Natalie Mars Diziler, aritmetik diziler, geometrik diziler konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir » Sayfa 3 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

Diziler, aritmetik diziler, geometrik diziler konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir
Diziler Konu Anlatımı, Monoton diziler , Diziler çözümlü sorlar
Tanım kümesi IN doğal sayılar kümesi, değer kümesi ise IR gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi denir. Dizinin verilebilmesi için her 1, 2, ..., n, ... doğal sayılarına x1 , x2 , ...., xn , ... gibi gerçel sayıların karşı getirilmesi gerekmektedir. x1, x2, ... .. sayılarına dizinin terimleri, n ye bağlı bir ifade olan xn ye ise dizinin genel terimi denir.
Diziler ya x1, x2, x3 ,....gibi veya xn genel terimini parantez içine alarak {xn} veya (xn) gibi de gösterilebilir.

Aritmetik Dizi
a ve d gerçel sayılar olmak üzere,
a, a + d, a + 2d, a + 3d, ...
dizisinin genel terimi xn= a + (n - 1).d dir. Böyle ifade edilebilen bir diziye aritmetik dizi, d sayısına da dizinin ortak farkı denir.
(a + (n - 1).d) aritmetik dizisinde ardışık (birbirini takip eden) herhangi iki terim arasındaki farkın daima sabit olup d ye eşit olduğuna dikkat ediniz.

Geometrik Dizi
a ve q, q ≠ 0, gerçel sayılar olmak üzere
a, a.q, a.q2, a.q3, ... dizisinin genel terimi xn = a.qn-1 dir. Böyle bir diziye geometrik dizi, q sayısına da dizinin ortak çarpanı denir.
(a.qn-1) geometrik dizisinde ardışık herhangi iki terimin oranı daima sabit olup q ya eşittir.


Konunu devamında Sonlu diziler , Sabit diziler , Eşit diziler , Monoton diziler , Alt dizi , Bir Dizinin Yakınsaklığı, ıraksaklığı ve Limiti nedir? , Alt limit Üst limit  ve çözümlü soruları bulunmaktadır. Bir çeşit anlatım dökümanını indirmek için tıklayınız


Diziler Nejdet HOCA SORU ÇÖZÜMLERİ VİDEOSU


avatar
hayran 27 Nisan 2011 20:54 | Ziyaretçi
lütfü hocanın aritmetik diziler adlı konu anlatımında çoktan seçmeli 3. sorusunun cevabı 3n-1 olacaktır çünkü sorunun devamında 23=8+5r burdan r=3 bulunması gerekmezmidir.... teşekkürler
   
avatar
kim 18 Şubat 2011 21:50 | Ziyaretçi
pardon bu ekol hoca dizi videosunun 26,18. dakikadaki sorunun çözümünde a1 teriminin olması için n değerinin sıfır olması gerekir ki bu da dizinin tanımına ters düşer..yani cevap 3 değil 2 tane farklı terimi vardır olur..tsk..
   
avatar
gizli 15 Ocak 2011 22:30 | Ziyaretçi
   xn = 2n-1 olan aritmetik dizisinin x     -  x
10                                        10       3
                                        _____________  =  ?
                                               x
                                                 4
bn = 4+(-3).(n-1) olan aritmetik dizisinin b5-b3
                                               ______  = ?
                                                  b1
an=3.(n-1).(-5) dizisinin a4+a6-a11 =?
   

Zorunlu

Zorunlu