Natalie Mars Matematik Alanında Tercümenin Önemi Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!
21 Aralık 2020
yazan: mathsman

Facebookta paylaş

Tercümenin yaygınlaşması ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesi yabancı olmayan bir konsept. Matematik kadar eski bir bilim dalı ile tercümenin geniş geçmişi, tercüme ve matematiğin karşılaşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Matematik alanındaki terimler ve kompleks temalar ile matematik, tercüme ihtiyacının devamlı olarak var olmasını sağlamakta.

Matematiksel Terimlerin TercümesiEn çok bilinen, belki de en önemli matematiksel tercüme Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Baş öğretmen ünvanı ile Mustafa Kemal Atatürk, geometride sıkça kullandığımız dörtgen, eşkenar üçgen, açıortay gibi terimleri Arapçadan çevirerek hem geometrik terimlerin anlaşılmasını kolaylaştırmış hem de Türkçe’nin zenginleşmesini sağlamıştır.
Matematik, Antik Yunan ve Sümerlere kadar dayanan, MÖ 3000’den itibaren ticaret, astronomi, vergilendirme ve doğayı anlamamızı sağlayan çeşitli bilim alanlarında kullanılmaya başlamış ve günümüzde, 5000 yıl sonra hala önemini yitirmeden kullanılmaya devam edilmektedir.
Matematiğin kullanıldığı bu 5000 yıl içerisinde, doğa kanunlarının değişmemesine rağmen insanlık ve toplum oldukça değişmiştir. İnsanlar ve matematikçiler sayılamayacak kadar fazla dil değişimi ile karşı karşıya gelmiştir. Günümüzde bile matematikçilerin makalelerini yazdığı ortak bir dil bulunmamaktadır ve makaleleri anlayabilmek ya da daha geniş alanlarda paylaşabilmek için tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.Matematik Alanında Tercümenin ÖnemiMatematik Alanında Tercümenin ÖnemiMatematik Alanında Tercümenin ÖnemiAkademik TercümeAkademik tercüme ile matematiksel makaleler ve yayınlanan bilimsel metinler uzman tercümanlar tarafından tercüme edilmektedir. Matematik alanında pek çok özel ve karmaşık terimler bulunduğundan matematiksel akademik tercümelerin matematik alanında uzman tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Akademik alanda ve matematik alanında buluşlar ve keşifler gerçekleştirilmeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz dünyanın ve doğanın anlaşılması için matematik büyük önem taşımaktadır. Matematik, kendi içerisinde bir dil olarak görülebilmektedir ancak sadece matematiksel denklemler temaların anlaşılabilmesi için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle matematik alanında uzman akademik tercümanlara başvurmak ve uzman tercüme hizmeti almak büyük önem taşımaktadır.
Akademik tercüme genelde tez aşamasındaki doktora ve yüksek lisans öğrencileri, araştırmalarını yayımlamak isteyen araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma bulgularının dünya ile paylaşılması ve olabildiğince geniş bir kitleye ulaştırılabilmesi için akademik tercüme büyük önem taşımaktadır. Çeşitli akademik dergiler ya makalenin özetinin ya da makalenin tamamının tercümesini talep etmektedir. Bu durumlarda profesyonel tercümanlarla çalışmak ve çevirinin doğru gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.


Profesyonel Akademik ÇeviriAkademik çevirinin belirli akademik alanda uzman tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi akademik bulguların hatasız ve doğru bir biçimde farklı dillere aktarılması için gereklidir. Uzman ve profesyonel tercümanlar ile müşteri memnuniyetine büyük önem gösteren Çevirimvar online akademik tercüme bürosu ile akademik tercümede hatalar ile karşılaşmak mümkün olmayacaktır.
Matematik alanındaki karmaşık terimlerin doğru tercümesi ile makaleler ve tezlerdeki anlam kaymaları önlenebilir. Anlam kaymaları ya da hatalı tercümeler, matematik alanındaki ilerlemeleri yavaşlatabilmekte hatta tümüyle engelleyebilmektedir. Uzman tercümanlar ile anlaşarak ilerlemek bu aksaklıkları engellemek için önemli bir adım olacaktır.

Zorunlu

Zorunlu