MatematikTutkusu.com > Güncel Matematik Haberleri > Matematikte cins farkı yok

Matematikte cins farkı yok


matematikYapılan yeni bir araştırma, matematikte erkeklerin kadınlardan üstün olduğu tezini bir kez daha yanlışladı.Dünya çapındaki çalışmanın analizleri, erkekler matematik konusundaki yeteneklerine daha çok güveniyor olsa da kızların erkeklerden daha kötü olmadığını, hatta kadın-erkek eşitliğinin olduğu ülkelerde kızların matematik değerlendirme testlerinde daha başarılı dahi olabildiğini gösteriyor.
 Villanove Üniversitesi psikoloji bölümü profesörü Nicole Else-Quest, kadınların matematikteki başarısızlığına dair genel olarak kabul gören yargının gerçek bilimsel verilerle hiç de uyuşmadığını söylüyor. Sonuçlar, erkeklerle aynı eğitimsel araçlara ve örnek alabilecekleri başarılı kadın matematikçilere sahip olduklarında, kızların da erkeklerle aynı seviyede bir perfomans sergileyebildiğini gösteriyor.

Sonuçlar Amerikan Psikoloji Topluluğu (American Psychological Association) tarafından basılan Psychological Bulletin dergisinin son sayısında yer alıyor. Dünya çapında, kızların matematiksel kabiliyetleri konusunda daha az kendilerine güvendikleri bulgusu da genç kızların neden bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmaya erkeklerden daha az düşkün olduklarını açıklamaya yardımcı olabilir.

Yaşları 14-16 arasında değişen 69 ülkenin gençleriyle farklı matematik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik testlerle yapılan araştırmada, ortalamada görülen cinsiyet farkı çok azken, ülkeden ülkeye çok büyük farklılıklar gözlemlendi. Aynı zamanda katılımcıların kendilerine olan güvenleri ve başarılı bir kariyer için matematikte başarılı olmaya verdikleri önemi de ele alan çalışmada, matematiksel becerideki yakınlığa rağmen erkeklerin kendi yeteneklerine kızlardan daha çok güvendiği ve başarılı olma konusunda daha motive oldukları görüldü.

Else-Quest’e göre, bu analiz, öğretimin ve müfredatın kalitesi kadar okulların, öğretmenlerin ve ailelerin değerlerinin de kızların matematik öğrenmesinde önemli yeri olduğunu ve kızların da cesaretlendirildiği sürece erkekler kadar performans gösterebileceklerini ortaya koyuyor.

Kaynak: sol.org.tr