1. #1

  Statü
  Grubu
  Üye
  ??
  Üniversite

  Sponsorlu Ba?lant?lar

  Fibonacci say?lar?ndaki amaç nedir?

  Merhaba arkada?lar?m ve ö?retmenlerim.

  Bilgisayar kodlamas? yaparken fibonacci dizisi/say?lar? dikkatimi çekti. Ara?t?rd?m ve ne oldu?unu ö?rendim. Lakin anlamad???m bu fibonacci say?lar? nerede kullan?r?z ki? Niçin kullan?r?z? Fibonacci'nin bunu bulmas?ndaki amaç neydi? Kafamdaki soru i?aretlerini giderirseniz sevinirim.

  0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ?.

  Edit: Konuyu yanl??l?kla yanl?? bölümde açt?m kusura bakmay?n.

 2. #2

  Statü
  Grubu
  Site sahibi
  ??
  Matematik Ö?retmeni

  Sponsorlu Ba?lant?lar

  Matematikte sadece teori?e hizmet edecek binlerce teorem ve özellik bulunur. Matematikte yap?lan ara?t?rmalar? bir ço?u günlük hayatta(pratik) kar??l?klar?n?n olup olmad???na bak?lmadan geli?tirilir. Bir k?sm? da fizik ve di?er bir çok bilim dal? için hesap ihtiyac?n? kar??lamak için üretilir/geli?tirilir/bulunur. Büyük bir ço?unlu?unun pratikte bir uygulamas? yoktur.

  Fibonacci de ki ilginçlik, say? dizisinin terimleri oran?n?n limitinin günlük hayatta kar??la??labilecek say?lar ile e?le?ebilece?i savunulmaktad?r (!)

  Öyle olmad???n? savunanlarda var elbette.

  https://www.matematiktutkusu.com/for...-sayilari.html daki haberi okuyunuz.

 3. #3

  Statü
  Grubu
  Üye
  ??
  Üniversite

  Sponsorlu Ba?lant?lar

  Ziyadesiyle güzel bir aç?klama. Te?ekkür ederim hocam.

 4. #4

  Statü
  Grubu
  K?demli Üye
  ??
  Di?er
  Do?rudan Fibonacci için bir uygulama alan? vard? bilgisayarda ama ?u an akl?ma gelmiyor maalesef..En az?ndan terimlerinin çok kolay ifade edilebilmesi bile bilgi saklamak,düzenlemek aç?s?ndan yeterli diye dü?ünüyorum..Özellikle elektronik ileti?imde bilgiler do?rudan de?il belli yöntemlerle saklan?rlar,hatta bu yöntemler ço?unlukla fonksiyon biçiminde olur,Fibonacci de çok basit ve kullan??l? bir fonksiyon..
  9⁵+2⁵+7⁵+2⁵+7⁵=92727 ... 9⁵+3⁵+0⁵+8⁵+4⁵=93084


 

 • Bu yaz?y? be?enerek
  destek
  verebilirsiniz

  Foruma üye olmana gerek yok! Facebook hesab?nla yorumlar?n? bekliyoruz!
 • Benzer Konular

  1. [Ziyaretçi] Fibonacci Dizisi Nedir ?
   Konu Sahibi sibel Forum 8. s?n?f matematik sorular?
   Cevap: 7
   Son Mesaj : 24.Eylül.2014, 00:12
  2. Cevap: 3
   Son Mesaj : 01.Nisan.2012, 06:53
  3. [Ziyaretçi] fibonacci dizisi bir fraktal m?d?r
   Konu Sahibi damla sar? Forum 8. s?n?f matematik sorular?
   Cevap: 1
   Son Mesaj : 02.Mayıs.2011, 10:39
  4. [Ziyaretçi] fibonacci dizisi
   Konu Sahibi znp Forum 8. s?n?f matematik sorular?
   Cevap: 7
   Son Mesaj : 15.Mart.2011, 21:58
  5. Te?et Nedir, Kiri? Nedir, Kesen Nedir, Yay Nedir
   Konu Sahibi Alp Forum Geometri Formülleri
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 18.Şubat.2011, 19:25
  Forum Kullan?m ve Gizlilik Kurallar?