MatematikTutkusu.com

rasyonel sayılar , yine basit bir soru