MatematikTutkusu.com > Matematik Dosyalar > Matematik Neden Zordur?

Matematik Neden Zordur?


Matematik Neden Zordur?Matematiğin tamamı soyuttur. Matematikteki nesne ve sıfatların (sayılar, doğrular, üçgenler, doğrusallık, sonsuzluk ...) hiçbiri matematikteki şekliyle fiziki dünyamızda yoktur; matematiğin kendi dünyasında vardır. Bazıları ise matematikte bile tanımlanamamaktadır (nokta, doğru, düzlem... matematikte tanımsız terimler diye adlandırılır).
Daha açık bir örnek vermek gerekirse "doğru parçası" kavramını ele alalım. Doğada öyle bir nesne düşünün ki, boyu var olsun ancak eni olmasın (matematikte doğru parçası 1 boyutludur, ikinci bir boyutu yoktur). Doğada böyle bir nesne bulunmamaktadır, böyle bir nesnenin varlığını ispat dahi edemezsiniz. Eni olmayan o nesneyi duyularımızla algılamayız. Ancak matematik böyle bir nesne matematikte var olduğunu kabul ederek (ve ayrıca "tanımsız" diye niteleyerek) geometriyi inşa etmiştir ve bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Benzer şekilde matematikteki "doğrusallık" sıfatı (en az iki noktanın aynı doğru üzerinde olması) ele alalım. Günlük hayatta "doğru" denen bir nesne var olmadığı için (biraz önceki doğru parçası mantığından) iki nesne aynı doğru üzerinde yer alamaz günlük hayatta. Ayrıca "doğru" sıfatı "düzlüğü" kastetmektedir. Doğada hiçbir şekilde salt düz bir nesne yoktur; zira mikroskop altında hiçbir şey düz değildir.
Örneğin sayı kavramı. Sayılar doğadaki nesnelerin çokluklarını betimlemek için insan zihninin ürettiği soyut kavramlardır. Sayıların kendileri doğada bulunmazlar (Doğal Sayı diye bir tanım matematik tarafından tarif edilmiş olsa da). Sadece zihnimizde vardır. Tutup size getirilen 2 elmanın hiçbir yerinde 2 sayısının kendisi yoktur. Hatta bu yazıda bile 2 sayısının kendisi yoktur; 2 sayısının zihnimizde anlam kazanmasını sağlayan "2" sembolü vardır ancak."2" sembolü iki sayısının kendisi değildir. Matematikte ismi konulan "Doğal Sayı" kavramı doğada sayılar varmış gibi bir yanılsama oluştursa da doğada sayılar yoktur. Çünkü tüm matematik tamamen soyuttur ve sadece zihinlerdedir.
Bu soyut dünyadaki anlaşılmazlıklar küçük yaşlardakilerin matematikte zorluk çekmesine sebep vermektedir.