MatematikTutkusu.com > Matematik Dosyalar / Güncel Matematik Haberleri > Matematik öğretiminde hangi yöntem ?

Matematik öğretiminde hangi yöntem ?


matematik
matematik
Matematik, güneşin yaşamın merkezindeki yeri misali  bilimin merkezindeki yerini gücüyle koruyarak, hakimiyetini yaşam var oldukça  sürdürmeye devam ediyor. Ondan uzak yaşabileceğini düşünenleri gücünden mahrum ve  savunmasız bırakarak acizliklere  maruz bırakıyor. Ona yaklaşmak isteyenleri gücüyle besleyerek  ticaret, ekonomi, endüstiriyel tasarım, güvenlik, mimari, mühendislik gibi bir çok alanda  geleceği  şekillendirecek vasıflar kazandırıyor. Matematik güçlü bir yapı ise onu elde etmekte kolay olmayacaktır. Güçlü bir şeyi elde etmek bir çok uğraş ve zaman gerektirir.İşte tam burada bir çok sıkıntı baş göstermektedir. Matematiğe nasıl yaklaşacağım, gücünü nasıl hissedeceğim? Bu veya benzer sorular  bir çok kişi ve uzmanı meşkul etmektedir.Sizlere matematik öğretiminde kullanılan yöntemlerle ilgli dikkatimi çeken ikilemden bahsedeceğim.
Matematiği somutlaştırarak öğretmeye çalışan bir çok öğretim yöntemi popüler hale gelmeye başladı. Ülkemizde de uygulamaya başlanan yeni ilköğretim matematik müfredatıyla  matematikteki kavramları elden geldiğince somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik önyargılarını yıkmaya çalışılıyoruz. Benzeşim(Analoji)  olarak adlandırılan bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylar kullanılarak onların aktif bir şekilde katılımının sağlanması ile oluyor1.  Örneğin, denklemi teraziye benzetmek gibi.
Matematiği somutlaştırma çabası,  matematiğin  ezbere mecbur bıraktığı düşünülen bağıntıları ve kavramlarına karşı çözüm olarak düşünülmüş bir eylemdir aslında. Ancak,  geçtiğimiz sene yapılan ve matematiği somutlaştırma çabalarını belkide boşa çıkaracak bir araştırma yayınlandı.
Ünlü Science dergisinde yayınlanan bir araştırma  ABD Ohio Eyalet Üniversitesinin tanımalı bilim merkezi yaptıkları araştırma sonucunda  “Matematiği somut bir örnekten yola çıkarak anlatmak çok zor. Somut örnekler, öğrenilenleri sınamak için iyi bir yöntem olabilir, ancak eğitim aracı olarak kötü yöntem” kararına varmışlar2. Araştırmada matematiği somut örneklerle öğrenen öğrenciler, soyut öğretim yöntemiyle (klasik) öğrenen öğrencilerle kıyaslandıklarında bunları yeni bir bağlamda kullanmakta sıkıntı çektikleri gözlemlenmiş. Araştrımanın başkanı Jennifer Kaminski, araştırmanın sonucunu   "matematik kavramlarını sembolik yöntemlerle[soyut yöntemler] anlatmak zorundayız. Öğrenciler böylelikle bunları çeşitli alanlara uygulamaya çok daha hazırlıklı olurlar." cümleleriyle ifade etmiş.
Araştırmacılar, bir çok bilim dalında bir çok konu da çalışmalar yapmaktadır. Ancak bir konuda doğru olana karar vermek her zaman kolay olmayabiliyor. Bir zaman doğru olarak kabul gören bir anlayış bir süre sonra çürütülebiliyor. Bizde bu araştırmaların ışığında aklımızdaki şüphelerle bilime inancımızı devam ettiriyoruz.
 
Hzrlyn: Mathsman
Kaynakça
[1]  Hacettepe Üniversitesi İbrahim BİLGİN & Ömer GEBAN  http://193.140.216.63/200120%C4%B0BRAH%C4%B0M%20B%C4%B0LG%C4%B0N.pdf
[2] "Matematikte somut örnek en iyi yöntem değil"  http://www.ntvmsnbc.com/news/444078.asp