Natalie Mars İşlem konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

İşlem konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir
İKİLİ İŞLEM
A ve B boş olmayan ve A ⊂ B olan iki küme olsun. A x A nın bir alt kümesinden, B kümesine tanımlanan her fonksiyona, A üzerinde bir ikili işlem veya kısaca bir işlem denir. İşlemler kimi zaman bilinen bir tek aritmetik işleminden kimi zaman ise birden çok aritmetik işleminden oluşabilir. İşlemler ⊕ , ⊗ ●, ◆, Δ gibi semboller ile gösterilir.
Birim (Etkisiz) Eleman Özeliği
A kümesi üzerinde bir  işlemi verilsin. Her a ∈ A için a  e = e  a = a olacak şekilde bir e ∈ A varsa, bu e elemanına,  işlemine göre, birim (etkisiz) eleman denir. A kümesi üzerinde tanımlı bir  işleminin birim elemanı varsa, bu eleman en çok bir tanedir.
Ters Eleman Özeliği
A kümesi üzerinde bir  işlemi verilsin.  işleminin birim elemanı e olsun. Herhangi bir a ∈ A için, a b = b a = e olacak şekilde bir b ∈ Avarsa, b ye  işlemine göre, a elemanın tersi denir. a-1 ile gösterilir. Bir Akümesinde tanımlı  işlemi verilsin. Bu  işlemine göre, bir elemanın ters varsa, eleman en çok bir tanedir.
Çarpma işlemine göre, bir x elemanın tersi x-1 = 1/x dir.


Yutan Eleman Özeliği
A kümesi üzerinde bir  işlemi verilsin. Her a ∈ A için, a  b = b  a = b olacak şekilde b ∈ A varsa, bu b elemanına  işleminin yutan elemanı denir. Bir işlemin yutan elemanı varsa, bu eleman tersi yoktur.

Bu konu anlatımı videolarında İşlemin tanımı, İşlemin özellikleri, İşlemin Kapalılık, Değişme, Birleşme özellikleri , Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği, Ters Eleman Özelliği yer almaktadır. Konu ile alakalı testleri konu altındaki linkten indirebilirsiniz.


İşlem Ahmet HOCA Soru çözümleri VİDEOSU


Zorunlu

Zorunlu