Natalie Mars Lys matematik Konuları Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!
5 Aralık 2009
| Gönderen: mathsman

Facebookta paylaş

Lys matematik Konuları

Lys Matematik Konuları
1 POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
1.a Polinomlar
1.b Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma
1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
2.a İkinci Dereceden Denklemler
2.b Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
2.c Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri
2.d Parabol

3 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
3.a Permütasyon
3.b Kombinasyon ve Binom
3.c Olasılık
3.d Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma


4 TRİGONOMETRİ

5 KARMAŞIK SAYILAR
5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

6 LOGARİTMA
6.a Logaritmanın Özellikleri
6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler
6.c Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
6.d Logaritma Karma

7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri
7.b Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
7.c Aritmetik Diziler
7.d Geometrik Diziler

8 MATRİS VE DETERMİNANT
8.a Matris ve Determinant

9 FONKSİYONLAR
9.a Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar
9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği

10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
10.a Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
10.b Limitte Belirsizlik Durumları
10.c Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik

11 TÜREV
11.a Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
11.c Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
11.d Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri -
Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri
11.e Türevin Geometrik Anlamı
11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci
Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
11.g Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği
11.ı Asimptot Kavramı

12 İNTEGRAL
12.a Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.b Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.c Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak
İntegral Alma
12.d Belirli İntegral
12.e İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri


Zorunlu

Zorunlu