Natalie Mars YGS matematik konuları Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!
5 Aralık 2009
| Gönderen: mathsman

Facebookta paylaş

YGS matematik konuları

YGS Matematik konuları
1 SAYILAR 
1.a Sayı Kümeleri - Asal Sayılar - Pozitif Bölenler, Tek - Çift 
Sayılar, Ardışık Sayılar 
1.b Çözümleme - Taban Aritmetiği 
1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem - Bölünebilme Kuralları - Bölme 
Özdeşliği 
1.ç OBEB - OKEK 
1.d Rasyonel Sayılar 
1.e Ondalık Sayılar 
1.f Mutlak Değer - Mutlak Değerli Denklemler 
1.g Gerçel Sayılar - Faktöriyel 


2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 
2.a Üslü Sayılar 
2.b Köklü Sayılar 

3 ORAN VE ORANTI 
3.a Orantı Problemleri 
3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik - Geometrik ve Harmonik Ortalama 
3.c Oran ve Orantı Karma 

4 I. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER 
4.a Denklem Çözme 
4.b Denklem Kurma 
4.c Yaş Problemleri 
4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri 
4.d Karışım Problemleri 
4.e Ortak İş Yapma Problemleri 
4.f Hareket Problemleri 
4.g Grafik Problemleri 

5 MANTIK 
5.a Önermeler 
5.b Bileşik ve Açılı Önermeler 

6 KÜMELER 
6.a Küme - Alt Küme - Kümelerle İşlemler 
6.b Küme Problemleri 
6.c Küme Karma 

7 BAĞINTI VE FONKSİYON 
7.a Sıralı İkili - Kartezyen Çarpım - Bağıntı 
7.b Fonksiyonlar - Fonksiyonlarda İşlemler 
7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon 
7.d Fonksiyon Grafikleri 

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK 
8.a İşlem 
8.b Modüler Aritmetik

Sitedeki tüm matematik konuları için tıklayınız.


Zorunlu

Zorunlu