PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Matematik Formülleri: [1] 2

 1. Bayes Teoremi
 2. Bölünebilme kuralları ve ispatları
 3. Ardışık Toplamlar ve İspatları
 4. Parabolün bir doğruya göre simetriği, bir noktaya göre simetiği
 5. Matematik Olimpiyatları Çıkmış Sorular
 6. Mantık | Devreler
 7. Ortalamalar - Geometrik Yorum
 8. Maksimum Alan - Maksimum Kenar Sorularında Apollon Çemberi Yöntemi
 9. Aritmetik Dizi Özellikleri
 10. İkinci Dereceden Denklem Kök Bulma Formülü (İSPAT ÇALIŞMAM)
 11. Üçgen Eşitsizliğine güzel bir ispat
 12. Viviani Teoremi
 13. sinüslü alan formülü ispat
 14. Muhteşem Üçlü İspatı
 15. Şaşkın Diziler & İçerme Dışarma
 16. Orijin Etrafında Döndürme Formülleri
 17. Parabol Denkleminin Yazılması (İspat)
 18. İndirgenmiş Diskriminant (İSPAT)
 19. Rasyonel Sayılarda OBEB OKEK.
 20. 'DEYNEK YEDİLİSİ' ( 7 ile bölünebilme kuralı)
 21. Kareköklü sayıları en yakın onda birliğe kadar tahmin etme
 22. Öklit İç Çarpım Formülünün İspatı - (Benim Çalışmam)
 23. İkinci Dereceden Denklemlerde Pozitif-Negatif Değererlin Varlığı
 24. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler
 25. Catalan Sayıları
 26. Pratik Yoldan İşlemin Etkisiz Elemanın Bulma
 27. Tümevarım Yöntemiyle İspatlama
 28. İstatistik, Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçüleri (Mod,Medyan,Açıklık), Standart Sapma
 29. a.sinx+b.cosx ifadesinin en büyük ve en küçük değerini bulma
 30. 2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemlerde Kökler Toplamı Çarpımı
 31. Üç , Dört , Beş haneli farketmez tüm hanelerin kare formülü
 32. Özdeşlikler
 33. Mantık Totoloji ve Çelişki Kavramları Nedir?
 34. De Morgan (Dö Morgon) Kuralı Kuralları (Bileşik Önermenin Olumsuzu)
 35. hızlı çarpım
 36. Limit Alma Kuralları Formülleri
 37. Problemlerde Kullanılan Bağıntılar
 38. Mantık Formülleri - Ve , Veya, İse, Ancak ve Ancak Özellikleri
 39. Birim Matris, Matrisin Transpozesi, Matrisin Tersi
 40. İki Matrisin Toplamı Çarpımı
 41. Sarrus Kuralı Yöntemi
 42. Determinant Nedir? Determinant Hesaplama
 43. Dönel Cisimlerin Hacmini İntegral ile Hesaplama
 44. Düzlemsel Bölgelerin Alanlarını İntegral ile Hesaplama
 45. Vektörler, Vektör Nedir, Vektör Normu, Birim Vektör
 46. Maksimum-Minimum Problemleri
 47. L'Hospital Kuralı
 48. Ortalama Değer Teoremi
 49. Rolle Teoremi
 50. 2. Türev ve Büküm(Dönüm) Noktaları- Çukurluklar
 51. 2. Türevin Yerel Ekstremum Noktaları ile İlişkisi
 52. Ekstremum Noktaları ve Türev
 53. Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktaları ve Türevle İlşkisi (Ekstremum Noktalar)
 54. Fonksiyonların Artan ve Azalan oldukları Aralıkların Türevle İlişkisi
 55. Türevin Fiziksel Yorumu
 56. Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki
 57. Parmetrik Fonksiyonların İkinci Dereceden(Mertebe) Türevi
 58. Yüksek Mertebeden (Sıradan) Türevler
 59. Logaritmik ve Üstel Fonksiyonların Türevleri
 60. Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 61. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 62. Parametrik Fonksiyonların Türevi
 63. Bileşke Fonksiyonun Türevi
 64. Kapalı Fonksiyonun Türevi
 65. Bir Fonksiyonun Ters Fonksiyonunun Türevi
 66. Türevin Geometrik Yorumu
 67. Bir Fonksiyonun Diferansiyeli
 68. Türev alma Kuralları Formülleri
 69. Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali
 70. İşaret Fonksiyonu Nedir
 71. Tamdeğer Fonksiyonu Nedir, Tamdeğer Fonksiyonunun Özellikleri
 72. Mutlak Değer Fonksiyonu Nedir
 73. Belirli İntegral ve Özelikleri
 74. Trigonometrik ifadelerin İntegrali Formülleri
 75. Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi - Karmaşık Sayılarda Argüment
 76. Üstel fonksiyonların İntegrali
 77. Temel İntegral Alma Kuralları Formülleri
 78. Seri, Aritmetik seri Toplamı, Geometrik Seri Toplamı Özellikleri
 79. Binom Açılımının Özellikleri
 80. Toplam ve Çarpım Simgesiyle ilgili Formüller, Kurallar ve Özelikler
 81. İkinci derece denklemin köklerinin bir k sayısı ile karşılaştırılması
 82. Tüm Trigonometri Formülleri İndir- Pdf Word
 83. Matematik Formülleri İndeksi
 84. Örten Fonksiyon Sayısı Formülü
 85. fermat teoremi (modüler aritmetik)
 86. Karmaşık Sayılar, Özellikleri, Karmaşık Sayılarda İşlemler
 87. Sin15, Sin75, Sin18, Sin36, Cos18, Cos36 değeri kaçtır?
 88. Geometrik Dizi Nedir? Geometrik Dizinin Formülü, Özellikleri
 89. Aritmetik Dizi Nedir? Aritmetik Dizinin Formülü Aritmetik Dizinin Özellikleri
 90. Matematik Dizi Nedir? Dizilerin Özellikleri Formülleri
 91. Olasılık Nedir? Bağımsız Olay Nedir? Koşullu Olasılık Nedir? Olasılık Formülü
 92. Kombinasyon Nedir? Kombinasyon Hesaplama Formülü
 93. Faktöriyel Nedir? Faktöriyel Hesaplama Formülü
 94. Permütasyon Nedir? Tekrarlı Permütasyon Nedir? Dairesel Permütasyon Nedir? Formülü
 95. Sinüs Teoremi Nedir? Sinüs Bağıntısı
 96. Kosinüs Teoremi Nedir? Kosinüs Bağıntısı
 97. Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar- Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant
 98. Eşitsizliklerin Özellikleri Eşitsizliklerin Çözümü Çözüm Kümesi Tablosu
 99. Kökleri Bilinen İkinci Derece Denklemi Yazmak
 100. İkinci ve Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kök Katsayı Formülleri