PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Matematik FormülleriSayfa : [1] 2

 1. Bölünebilme kuralları ve ispatları
 2. Ardışık Toplamlar ve İspatları
 3. Parabolün bir doğruya göre simetriği, bir noktaya göre simetiği
 4. Matematik Olimpiyatları Çıkmış Sorular
 5. Mantık | Devreler
 6. Ortalamalar - Geometrik Yorum
 7. Maksimum Alan - Maksimum Kenar Sorularında Apollon Çemberi Yöntemi
 8. Aritmetik Dizi Özellikleri
 9. İkinci Dereceden Denklem Kök Bulma Formülü (İSPAT ÇALIŞMAM)
 10. Üçgen Eşitsizliğine güzel bir ispat
 11. Viviani Teoremi
 12. sinüslü alan formülü ispat
 13. Muhteşem Üçlü İspatı
 14. Şaşkın Diziler & İçerme Dışarma
 15. Orijin Etrafında Döndürme Formülleri
 16. Parabol Denkleminin Yazılması (İspat)
 17. İndirgenmiş Diskriminant (İSPAT)
 18. Rasyonel Sayılarda OBEB OKEK.
 19. 'DEYNEK YEDİLİSİ' ( 7 ile bölünebilme kuralı)
 20. Kareköklü sayıları en yakın onda birliğe kadar tahmin etme
 21. Öklit İç Çarpım Formülünün İspatı - (Benim Çalışmam)
 22. İkinci Dereceden Denklemlerde Pozitif-Negatif Değererlin Varlığı
 23. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler
 24. Catalan Sayıları
 25. Pratik Yoldan İşlemin Etkisiz Elemanın Bulma
 26. Tümevarım Yöntemiyle İspatlama
 27. İstatistik, Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçüleri (Mod,Medyan,Açıklık), Standart Sapma
 28. a.sinx+b.cosx ifadesinin en büyük ve en küçük değerini bulma
 29. 2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemlerde Kökler Toplamı Çarpımı
 30. Üç , Dört , Beş haneli farketmez tüm hanelerin kare formülü
 31. Özdeşlikler
 32. Mantık Totoloji ve Çelişki Kavramları Nedir?
 33. De Morgan (Dö Morgon) Kuralı Kuralları (Bileşik Önermenin Olumsuzu)
 34. hızlı çarpım
 35. Limit Alma Kuralları Formülleri
 36. Problemlerde Kullanılan Bağıntılar
 37. Mantık Formülleri - Ve , Veya, İse, Ancak ve Ancak Özellikleri
 38. Birim Matris, Matrisin Transpozesi, Matrisin Tersi
 39. İki Matrisin Toplamı Çarpımı
 40. Sarrus Kuralı Yöntemi
 41. Determinant Nedir? Determinant Hesaplama
 42. Dönel Cisimlerin Hacmini İntegral ile Hesaplama
 43. Düzlemsel Bölgelerin Alanlarını İntegral ile Hesaplama
 44. Vektörler, Vektör Nedir, Vektör Normu, Birim Vektör
 45. Maksimum-Minimum Problemleri
 46. L'Hospital Kuralı
 47. Ortalama Değer Teoremi
 48. Rolle Teoremi
 49. 2. Türev ve Büküm(Dönüm) Noktaları- Çukurluklar
 50. 2. Türevin Yerel Ekstremum Noktaları ile İlişkisi
 51. Ekstremum Noktaları ve Türev
 52. Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktaları ve Türevle İlşkisi (Ekstremum Noktalar)
 53. Fonksiyonların Artan ve Azalan oldukları Aralıkların Türevle İlişkisi
 54. Türevin Fiziksel Yorumu
 55. Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki
 56. Parmetrik Fonksiyonların İkinci Dereceden(Mertebe) Türevi
 57. Yüksek Mertebeden (Sıradan) Türevler
 58. Logaritmik ve Üstel Fonksiyonların Türevleri
 59. Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 60. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 61. Parametrik Fonksiyonların Türevi
 62. Bileşke Fonksiyonun Türevi
 63. Kapalı Fonksiyonun Türevi
 64. Bir Fonksiyonun Ters Fonksiyonunun Türevi
 65. Türevin Geometrik Yorumu
 66. Bir Fonksiyonun Diferansiyeli
 67. Türev alma Kuralları Formülleri
 68. Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali
 69. İşaret Fonksiyonu Nedir
 70. Tamdeğer Fonksiyonu Nedir, Tamdeğer Fonksiyonunun Özellikleri
 71. Mutlak Değer Fonksiyonu Nedir
 72. Belirli İntegral ve Özelikleri
 73. Trigonometrik ifadelerin İntegrali Formülleri
 74. Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi - Karmaşık Sayılarda Argüment
 75. Üstel fonksiyonların İntegrali
 76. Temel İntegral Alma Kuralları Formülleri
 77. Seri, Aritmetik seri Toplamı, Geometrik Seri Toplamı Özellikleri
 78. Binom Açılımının Özellikleri
 79. Toplam ve Çarpım Simgesiyle ilgili Formüller, Kurallar ve Özelikler
 80. İkinci derece denklemin köklerinin bir k sayısı ile karşılaştırılması
 81. Tüm Trigonometri Formülleri İndir- Pdf Word
 82. Matematik Formülleri İndeksi
 83. Örten Fonksiyon Sayısı Formülü
 84. fermat teoremi (modüler aritmetik)
 85. Karmaşık Sayılar, Özellikleri, Karmaşık Sayılarda İşlemler
 86. Sin15, Sin75, Sin18, Sin36, Cos18, Cos36 değeri kaçtır?
 87. Geometrik Dizi Nedir? Geometrik Dizinin Formülü, Özellikleri
 88. Aritmetik Dizi Nedir? Aritmetik Dizinin Formülü Aritmetik Dizinin Özellikleri
 89. Matematik Dizi Nedir? Dizilerin Özellikleri Formülleri
 90. Olasılık Nedir? Bağımsız Olay Nedir? Koşullu Olasılık Nedir? Olasılık Formülü
 91. Kombinasyon Nedir? Kombinasyon Hesaplama Formülü
 92. Faktöriyel Nedir? Faktöriyel Hesaplama Formülü
 93. Permütasyon Nedir? Tekrarlı Permütasyon Nedir? Dairesel Permütasyon Nedir? Formülü
 94. Sinüs Teoremi Nedir? Sinüs Bağıntısı
 95. Kosinüs Teoremi Nedir? Kosinüs Bağıntısı
 96. Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar- Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant
 97. Eşitsizliklerin Özellikleri Eşitsizliklerin Çözümü Çözüm Kümesi Tablosu
 98. Kökleri Bilinen İkinci Derece Denklemi Yazmak
 99. İkinci ve Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kök Katsayı Formülleri
 100. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri - Delta Formülü