PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Matematik FormülleriSayfa : [1] 2

 1. Ardışık Toplamlar ve İspatları
 2. Parabolün bir doğruya göre simetriği, bir noktaya göre simetiği
 3. Matematik Olimpiyatları Çıkmış Sorular
 4. Mantık | Devreler
 5. Ortalamalar - Geometrik Yorum
 6. Maksimum Alan - Maksimum Kenar Sorularında Apollon Çemberi Yöntemi
 7. Aritmetik Dizi Özellikleri
 8. İkinci Dereceden Denklem Kök Bulma Formülü (İSPAT ÇALIŞMAM)
 9. Üçgen Eşitsizliğine güzel bir ispat
 10. Viviani Teoremi
 11. sinüslü alan formülü ispat
 12. Muhteşem Üçlü İspatı
 13. Şaşkın Diziler & İçerme Dışarma
 14. Orijin Etrafında Döndürme Formülleri
 15. Parabol Denkleminin Yazılması (İspat)
 16. İndirgenmiş Diskriminant (İSPAT)
 17. Rasyonel Sayılarda OBEB OKEK.
 18. 'DEYNEK YEDİLİSİ' ( 7 ile bölünebilme kuralı)
 19. Kareköklü sayıları en yakın onda birliğe kadar tahmin etme
 20. Öklit İç Çarpım Formülünün İspatı - (Benim Çalışmam)
 21. İkinci Dereceden Denklemlerde Pozitif-Negatif Değererlin Varlığı
 22. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler
 23. Catalan Sayıları
 24. Pratik Yoldan İşlemin Etkisiz Elemanın Bulma
 25. Tümevarım Yöntemiyle İspatlama
 26. İstatistik, Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçüleri (Mod,Medyan,Açıklık), Standart Sapma
 27. a.sinx+b.cosx ifadesinin en büyük ve en küçük değerini bulma
 28. 2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemlerde Kökler Toplamı Çarpımı
 29. Üç , Dört , Beş haneli farketmez tüm hanelerin kare formülü
 30. Özdeşlikler
 31. Mantık Totoloji ve Çelişki Kavramları Nedir?
 32. De Morgan (Dö Morgon) Kuralı Kuralları (Bileşik Önermenin Olumsuzu)
 33. hızlı çarpım
 34. Limit Alma Kuralları Formülleri
 35. Problemlerde Kullanılan Bağıntılar
 36. Mantık Formülleri - Ve , Veya, İse, Ancak ve Ancak Özellikleri
 37. Birim Matris, Matrisin Transpozesi, Matrisin Tersi
 38. İki Matrisin Toplamı Çarpımı
 39. Sarrus Kuralı Yöntemi
 40. Determinant Nedir? Determinant Hesaplama
 41. Dönel Cisimlerin Hacmini İntegral ile Hesaplama
 42. Düzlemsel Bölgelerin Alanlarını İntegral ile Hesaplama
 43. Vektörler, Vektör Nedir, Vektör Normu, Birim Vektör
 44. Maksimum-Minimum Problemleri
 45. L'Hospital Kuralı
 46. Ortalama Değer Teoremi
 47. Rolle Teoremi
 48. 2. Türev ve Büküm(Dönüm) Noktaları- Çukurluklar
 49. 2. Türevin Yerel Ekstremum Noktaları ile İlişkisi
 50. Ekstremum Noktaları ve Türev
 51. Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktaları ve Türevle İlşkisi (Ekstremum Noktalar)
 52. Fonksiyonların Artan ve Azalan oldukları Aralıkların Türevle İlişkisi
 53. Türevin Fiziksel Yorumu
 54. Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki
 55. Parmetrik Fonksiyonların İkinci Dereceden(Mertebe) Türevi
 56. Yüksek Mertebeden (Sıradan) Türevler
 57. Logaritmik ve Üstel Fonksiyonların Türevleri
 58. Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 59. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
 60. Parametrik Fonksiyonların Türevi
 61. Bileşke Fonksiyonun Türevi
 62. Kapalı Fonksiyonun Türevi
 63. Bir Fonksiyonun Ters Fonksiyonunun Türevi
 64. Türevin Geometrik Yorumu
 65. Bir Fonksiyonun Diferansiyeli
 66. Türev alma Kuralları Formülleri
 67. Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali
 68. İşaret Fonksiyonu Nedir
 69. Tamdeğer Fonksiyonu Nedir, Tamdeğer Fonksiyonunun Özellikleri
 70. Mutlak Değer Fonksiyonu Nedir
 71. Belirli İntegral ve Özelikleri
 72. Trigonometrik ifadelerin İntegrali Formülleri
 73. Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi - Karmaşık Sayılarda Argüment
 74. Üstel fonksiyonların İntegrali
 75. Temel İntegral Alma Kuralları Formülleri
 76. Seri, Aritmetik seri Toplamı, Geometrik Seri Toplamı Özellikleri
 77. Binom Açılımının Özellikleri
 78. Toplam ve Çarpım Simgesiyle ilgili Formüller, Kurallar ve Özelikler
 79. İkinci derece denklemin köklerinin bir k sayısı ile karşılaştırılması
 80. Tüm Trigonometri Formülleri İndir- Pdf Word
 81. Matematik Formülleri İndeksi
 82. Örten Fonksiyon Sayısı Formülü
 83. fermat teoremi (modüler aritmetik)
 84. Karmaşık Sayılar, Özellikleri, Karmaşık Sayılarda İşlemler
 85. Sin15, Sin75, Sin18, Sin36, Cos18, Cos36 değeri kaçtır?
 86. Geometrik Dizi Nedir? Geometrik Dizinin Formülü, Özellikleri
 87. Aritmetik Dizi Nedir? Aritmetik Dizinin Formülü Aritmetik Dizinin Özellikleri
 88. Matematik Dizi Nedir? Dizilerin Özellikleri Formülleri
 89. Olasılık Nedir? Bağımsız Olay Nedir? Koşullu Olasılık Nedir? Olasılık Formülü
 90. Kombinasyon Nedir? Kombinasyon Hesaplama Formülü
 91. Faktöriyel Nedir? Faktöriyel Hesaplama Formülü
 92. Permütasyon Nedir? Tekrarlı Permütasyon Nedir? Dairesel Permütasyon Nedir? Formülü
 93. Sinüs Teoremi Nedir? Sinüs Bağıntısı
 94. Kosinüs Teoremi Nedir? Kosinüs Bağıntısı
 95. Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar- Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant
 96. Eşitsizliklerin Özellikleri Eşitsizliklerin Çözümü Çözüm Kümesi Tablosu
 97. Kökleri Bilinen İkinci Derece Denklemi Yazmak
 98. İkinci ve Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kök Katsayı Formülleri
 99. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri - Delta Formülü
 100. Logaritma Nedir? Logaritma Formülleri Özellikleri