Bu yazının eklendiği tarihinde günceldir.

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. PROGRAMIN VİZYONU
3. PROGRAMIN YAKLAŞIMI
4. PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ
4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları
4.2. Programın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
4.3. Beceriler
4.3.1 Ortak Beceriler
4.3.2. Alana Özgü Beceriler
4.4. Duyuşsal Özellikler
4.5. Öz Düzenleme Becerileri
4.6. Psikomotor Beceriler
5. MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME
6. ÖĞRENME ALANLARI, AMAÇLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri
Sayılar Öğrenme Alanı ile İlişkilendirilmiş Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri
6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri
6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri
6.4. Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri
Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı ile İlişkilendirilmiş Ara Disiplinlerin
Etkinlik Örnekleri
6.5. Cebir Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri
Cebir Öğrenme Alanı ile İlişkilendirilmiş Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri
7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI
6. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları,
Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri, Atatürkçülük Konuları, Ara Disiplinlerin
Alan Kazanımları ile İlgili Tablolar
Sayılar Öğrenme Alanı
Geometri Öğrenme Alanı
Ölçme Öğrenme Alanı
Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı
Cebir Öğrenme Alanı
9. İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI
7. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları,
Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri, Ara Disiplinlerin Alan Kazanımları ile İlgili
Tablolar
Sayılar Öğrenme Alanı
Geometri Öğrenme Alanı
Ölçme Öğrenme Alanı
Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı
Cebir Öğrenme Alanı
10. İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI
8. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları,
Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri, Atatürkçülük Konuları, Ara Disiplinlerin
Alan Kazanımları ile İlgili Tablolar
Sayılar Öğrenme Alanı
Geometri Öğrenme Alanı
Ölçme Öğrenme Alanı
Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı
Cebir Öğrenme Alanı
KAYNAKÇA
EKLER
EK 1: 6, 7 ve 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖRNEKLERİ
EK 2: ÖLÇME ARAÇLARI
EK 3: MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLERİ

Programın tamamını buradan indirebilirsiniz.