Bu yazının eklendiği tarihinde günceldir.


ANALİTİK GEOMETRİ 1,2 (10-11. SINIF)
Talim ve Terbiye Kurulu’ nun 29.1.1992 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen program esas alınacaktır.

ANALİTİK GEOMETRİ I

DOGRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
Amaç—1: Analitik Düzlemde Uzaklığı Kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişkiyi söyleme ve yazma.
2. Analitik düzlemin iki noktası arasındaki uzaklığı, bu noktaların koordinatları cinsinden veren bağıntıyı bulma.
3. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını, uç noktalarının koordinatları cinsinden veren bağıntıyı bulma.
4. Bir doğru parçasını verilen bir oranda bölen noktaları bulma.
Amaç—2. Analitik Düzlemde Uzaklık ile İlgili Uygulama Yapabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Koordinatları verilen bir noktayı analitik düzlemde bulup işaretleme.
2. Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı bulma.
3. Köşelerinin koordinatları verilen bir çokgenin kenar uzunluklarını hesaplama.
4. Verilen bir doğru parçasının orta noktasını bulma.
5. Köşelerinin koordinatları verilen bir çokgenin kenar orta noktalarının koordinatlarını bulma.
6. Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezini bulma.
7. Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin alanını bulma.
Amaç—3: Analitik Düzlemde Doğru Denklemini Kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Dik üçgende bir açının tanjantını tanımlama.
2. Eksen çember yardımıyla, geniş açıların trigonometrik oranlarını, dar açıların trigonometrik oranları cinsinden hesaplama.
3. Ölçüsü 30, 45, 60, 90 derece veya bunlardan birisinin herhangi bir katı olan açının tanjantını söyleme ve yazma.
4. Bir doğrunun eğim açısını ve eğimini tanımlama.
5. Bir noktası bilinen doğrunun eğimini veren bağıntıyı bulma.

.................................................................................

Devamı alttaki döküman içindedir.

Müfredat programını indir