İki Matrisin Toplamı

Satır ve sütün sayısı eşit iki matris toplanırken karşılıklı elemanlar toplanır.İki Matrisin Çarpımı

Ave B gibi iki matrisin çarpımlarının tanımlı olabilmesi için; A matrisinin sütun sayısının B matrisinin satır sayısına eşit olması gerekir.
[A]m.n ise [B]n.p olmalıdır. [A].[B] = [A.B]m.p dir.

Çarpım Yapılırken;

1. A' nın 1. satırelemanları B' nin 1. sütun elemanları ile çarpılıp toplanır. Bu AB çarpım matrisinin birinci elemanıdır. (a11)
2. A' nın 1. satırelemanları B' nin 2. sütun elemanları ile karşılıklı çarpılıp toplanarak çarpım matrisinden a12 elemanı elde edilir.
3. Bu çarpım A marisinin bütün satırları B matrisinin bütün sütunları ile çarpılıp mx; türündeki yeni matis elde edilinceye kadar devam eder.