1. f: [a,b] → R , y = f(x) sürekli fonksiyonunun eğrisi x ekseni ve denklemleri x = a, x = b olan doğrular ile sınırlı bölge x ekseni etrafında 360o döndürüldüğünde oluşan dönel cismin hacmiV = ∏
b
a
y2dx dir.2. Denklermi y = f(x) olan eğri, y ekseni etrafında 360o döndürülürse oluşan dönel cismin hacmi:V = ∏
b
a
x2dy dir.