Kordinat eksenleri ile donatılmış düzlemin bir vektörü olsun.alınırsa vektörü vektörünün konum ya da yer vektörü denir. Analitik düzlemde A = (x1, x2) dir.

B = (x2, y2) olarak verilmiş olsun. P noktasının kordinatları (x0, y0) ise, = = [x0, y0] = [x2-x1 . y2-y1] dir veya;

değerinde vektörünün uzunluğu veya normu denir.

Uzunluğu 1 olan vektöre birim vektör denir.
e1 = [1,0] ve e2 = [0,1] vektörleri birim vektörlerdir.