Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki:

P(x)=(x-a)n.Q(x) polinomunda; x=a, polinomun n katlı köküdür.

Bir polinomda x=a , n katlı kök ise

P(a)=P '(a)=P ''(a)=........=P n-1 (a)=0
dır.