a ve b reel sayılar içinx sayısına a ile b nin HARMONİK ORTALAMASI denir.

a1,a2,a3...an gibi n tane sayının harmonik ortalaması;

dir.


Konu ile ilgili soru çözümleri videosu