a ve b reel sayıları için sayısına a ile b nin ARİTMETİK ORTALAMASI denir.

a1,a2,a3...an gibi n tane sayının aritmetik ortalaması;

dir.Konu ile ilgili soru çözümleri videosu