6.sınıf matematik konuları (6. sınıf konularının videolarını alttaki linkten izleyebilirsiniz )


1.ünite: Kümeler ve Olasılık

1.bölüm: Kümeler
Kümeleri tanıyalım
Evrensel, alt ve boş küme
Kümelerle işlemler
Doğal sayılar

2.bölüm: Olasılık
Olası durumları belirleme
Olasılığın temel kavramları
Olasılığı hesaplama
Olay çeşitleri

2.ünite: Verilerden Sayılara

1.bölüm: İstatistik ve Matematik
Araştırmalarda istatistik
Tablo ve grafikler
Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

2.bölüm: Tam Sayılar
Örüntüler ve ilşkiler
Tam sayılar
Mutlak değer
Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama

3.ünite: Kesirler ve Çarpanlar

1.bölüm: Çarpanlar ve Katlar
Zamanı ölçme
Çarpanlar ve katlar
Bölünebilme kuralları
Asal sayılar
Ortak katlar ve bölenler

2.bölüm: Kesirler
Kesirleri karşılaştıralım
Kesirlerle tahmin
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Kesirlerle çarpma işlemi
Kesirlerle bölme işlemi

4.ünite: Ondalık Kesirler

1.bölüm: Ondalık Kesirler
Ondalık kesirleri tanıyalım
Ondalık kesirleri karşılaştırma ve sıralama
Ondalık kesirlerde yuvarlama ve tahmin

2.bölüm: Ondalık Kesirlerle İşlemler
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Ondalık kesirlerle çarpma işlemi
Ondalık kesirlerle bölme işlemi

3.bölüm: Uzunluk Ölçme
Uzunluk ölçme

5.ünite: Geometriye Merhaba

1.bölüm: Geometriye Başlarken
Nokta, doğru, düzlem, doğru parçası ve ışın
Doğruların durumları
Geometrik inşalar

2.bölüm: Açılar ve Açı Çiftleri
Açılar
Açı çiftleri

3.bölüm: Öteleme ve Süsleme
Öteleme
Süsleme

6.ünite: Çokgenler ve Oran

1.bölüm: Çokgenlerle Çalışalım
Çokgenler ve özellikleri
Kare ve dikdörtgen
Üçgen çeşitleri

2.bölüm: Oran ve benzerlik
Oran ve orantı
Eşlik, benzerlik ve örüntüler

3.bölüm: Çevre uzunluğu
Çokgenlerin çevre uzunluğu

7.ünite: Cebir ve Alan

1.bölüm: Cebirle tanışalım
Cebirsel ifadeler
Eşitliklerden denklemlere
Denklemleri kuralım ve çözelim

2.bölüm: Alan
Düzlemsel bölgelerin alanını tahmin edelim
Alan ölçme ve birimleri

8.ünite: Prizmalar ve Ölçme

1.bölüm: Prizmalar ve yapı çizimleri
Prizmaların temel elemanları
Yapı çizimleri

2.bölüm: Hacimler, birimler ve alanlar
Dikdörtgenler prizmasının hacmi
Kare prizmanın hacmi
Küpün hacmi
Hacim ve sıvı ölçme birimleri
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı
Kare prizmanın yüzey alanı
Küpün yüzey alanı

Konuları video anlatım olarak buradan izleyebilirsiniz